nieuws

DAF en TNO demonstreren vernieuwende Truck Platooning

Distributie

DAF en TNO demonstreren vernieuwende Truck Platooning

DAF en TNO demonstreren vandaag tijdens de Automotive Week de EcoTwin: hun 2-Truck Platooning-concept. Twee trucks rijden op de N270 in Helmond op zeer korte afstand van elkaar door technologie van geautomatiseerd rijden. Bijzonder is dat het sturen in de tweede truck volledig automatisch gaat. Minister Schultz van Haegen is aanwezig bij de demonstratie.

De chauffeur in de tweede vrachtwagen heeft geen stuurtaak meer; naast het gas geven en remmen gaat ook het sturen automatisch. Dit is met trucks in Nederland nog niet eerder vertoond. Minister van Infrastructuur en Milieu, Schultz van Haegen en de Belgische Federaal Minister van Mobiliteit, Jacqueline Galant zijn bij de demonstratie aanwezig.

EcoTwin mogelijk voor 2020

In navolging op Scania, die een maand geleden als eerste een platooning rit op de openbare weg organiseerde, is nu ook DAF zover. De doelstelling is om geautomatiseerd 2-Truck Platooning vóór 2020 op de openbare weg mogelijk te maken.

TNO werkt samen met de industrie en overheid aan de technologie die het geautomatiseerd rijden voor personenauto’s en vrachtwagens op de openbare weg praktisch mogelijk moet gaan maken. De EcoTwin-demonstratie is een onderdeel van het vijfjarig 2-Truck Platooning programma met als doel een nog efficiënter, zuiniger, schoner en veiliger wegtransport in de toekomst. Naast technologie en veiligheid zal in dit programma de komende jaren aandacht worden besteed aan regelgeving, logistieke inpassing en acceptatie. TNO en DAF werken binnen EcoTwin samen met als doel 2-Truck Platooning als concept met de daarvoor benodigde technologie verder te ontwikkelen.

Technische conceptontwikkeling

De EcoTwin-demo van vandaag is vooral gericht op het tonen van de technische conceptontwikkeling. Doel is om te laten zien dat het tweede voertuig technisch in staat is om het voorliggende voertuig automatisch op korte afstand (minder dan 1 seconde) te volgen. Dit kan doordat ze via draadloze communicatie onderling verbonden zijn en het tweede voertuig kan hiermee automatisch gas geven, remmen en sturen. Binnen het project is de doelstelling om de beide vrachtwagencombinaties zo dicht mogelijk achter elkaar te laten rijden, waardoor op termijn brandstofbesparingen van 10 procent mogelijk worden en daarmee gelijke reducties in de uitstoot van CO2. Ron Borsboom, directeur Productontwikkeling van DAF Trucks: “Als toonaangevend truckproducent onderzoeken we voortdurend mogelijkheden om onze toonaangevende positie op het gebied van brandstofefficiency en dus lage CO2-emissies verder te verbeteren. Platooning behoort tot de veelbelovende technologieën en draagt bovendien bij aan algemene efficiency.”

Wettelijk mogelijk maken

Diverse partijen vanuit de industrie, logistieke sector en de overheid werken samen in de verschillende onderdelen van het 2-Truck Platooning-programma. Er wordt samengewerkt op verschillende aspecten van het programma, waaronder technologieontwikkeling, wetgevend kader, validatiemethodologie en business case ontwikkeling. De verwachting is dat voor 2020 bij vervoerders de eerste vrachtwagens met Truck Platooning veilig op de Nederlandse snelwegen rijden. “We willen eerst laten zien dat automated platooning met twee trucks technisch haalbaar is, aldus Paul van den Avoort, programmadirecteur Mobilty en Logistic van TNO. “Het is de eerste stap in het vijfjarenprogramma met als doel dit nieuwe logistieke concept technisch en wettelijk mogelijk te maken op het Nederlandse wegennet. Een vervolgstap is het testen van 2-Truck Platooning op de Rotterdamse Maasvlakte. Het Havenbedrijf Rotterdam en de branchevereniging Transport en Logistiek Nederland (TLN) zijn bij deze fase betrokken, maar ook het ministerie van I&M. De logistieke sector in de breedte kijkt met belangstelling naar de mogelijkheden die deze nieuwe technologie te bieden heeft.”

Reageer op dit artikel