nieuws

Nederland wordt proeftuin zelfrijdende vrachtauto

Distributie

Nederland wordt proeftuin zelfrijdende vrachtauto

Als het aan minister Schultz van Haegen (Infrastructuur & Milieu) ligt, wordt Nederland een proeftuin voor zelfrijdende vrachtauto’s. De ministerraad is op voorstel van Schultz akkoord gegaan met grootschalige testen op de openbare weg met zelfrijdende vracht- en personenauto’s.

In het kader van de testen met onbemande voertuigen gaat Scania vanaf volgende maand op openbare wegen in de buurt van Zwolle proeven doen met zelfrijdende trucks. Schultz van Haegen heeft dat vrijdag na de ministerraad bekend gemaakt. Ze komt zelf, zo meldt dagblad de Stentor, op maandag 9 februari ook naar Zwolle om de start van het project mee te maken. Scania gaat in de weken daarna de openbare weg op met meerdere vrachtwagens om te zien hoe die zich gedragen ten opzichte van elkaar en het overige verkeer.

DAF en TLN verkennen mogelijkheden

Ook bereidt TNO in samenwerking met onder andere DAF, het Havenbedrijf Rotterdam en Transport en Logistiek Nederland (TLN) een test met autonoom rijdende vrachtwagens voor en verkennen de provincie Gelderland en Wageningen UR de mogelijkheden van zelfrijdende voertuigen in het gebied Foodvalley.

Nederland heeft genoeg kennis in huis

Het kabinet wil dat Nederland een voortrekkersrol krijgt bij de ontwikkeling van zelfrijdende voertuigen en systemen waarbij auto’s met elkaar en met verkeerscentrales communiceren. Nederland heeft volgens Schultz een geschikte infrastructuur en – met kennisinstellingen en de automotive sector – de kennis in huis om proeven met zelfrijdende voertuigen te faciliteren.

DHL: belangrijke trend

Autonoom transport op het openbare wegennet is volgens een recent rapport van DHL getiteld ‘Self-driving vehicles in logistics’ een van de belangrijkste uitdagingen voor de toekomst. In eerste instantie gaat het nog om het ondersteunen van chauffeurs met het oog op verkeersveiligheid. Maar op termijn is het zeker denkbaar, volgens de visionairs van DHL, dat op bepaalde trajecten de vrachtwagen zelfstandig zijn route volgt en dat chauffeurs op specifieke punten klaar staan om het stuur weer in handen te nemen.

Konvooi door platooning

Een andere interessante optie is, volgens het toekomstrapport ‘platooning’, waarbij alleen de voorste vrachtwagen manueel in beweging wordt gezet, maar waar één of meerdere trucks in konvooi achter hangen, waarvan de chauffeur de voorgeschreven rustperiode al rijdend tot zich neemt.

Cross chain bundelen

In een recente column stelde Walther Ploos van Amstel onlangs dat deze road trains pas succesvol worden als er voldoende volume is en er frequent mee wordt gereden. “Dit vraagt om grootschalige distributiecentra waar logistiek dienstverleners vervoerstromen cross chain gaan bundelen en met hoge frequentie en hoge betrouwbaarheid leveren aan dc’s stroomafwaarts in de keten, dichtbij grote consumptiecentra; city hubs. Deze dc’s moeten strategisch verbonden zijn met de knooppunten in het TENT-T netwerk”, aldus Ploos van Amstel.

RDW kan ontheffing verlenen

Met de aanpassing van de huidige regels door minister Schultz wordt de RDW bevoegd om voor dit soort grootschalige testritten op de openbare weg een ontheffing te verlenen.

Reageer op dit artikel