nieuws

Arnhem wil camera’s installeren in milieuzone

Distributie

Arnhem wil camera’s installeren in milieuzone

De gemeente Arnhem wil een netwerk aan camera’s ophangen in de milieuzone om 24 uur per dag te controleren of vervoerders zich houden aan de deze zone geldende regels. Het beoogde camerasysteem in de Centrumring moet de pakkans van overtreders vergroten, meldt dagblad de Gelderlander.

De milieuzone geldt sinds 1 juli vorig jaar. Vanaf die datum mogen vrachtwagens met een oude, vervuilende dieselmotor niet langer op de Arnhemse Centrumring en in het stadshart rijden. Wie dat verbod overtreedt en geen ontheffing heeft aangevraagd voor de zone, loopt het risico op een boete van 230 euro.

Handmatige controle

Het betrappen van overtreders is de afgelopen maanden echter niet eenvoudig gebleken. Arnhem handhaaft in de milieuzone, na een periode van gewenning, vanaf 1 september. Dat gebeurt handmatig. Tot en met eind december zijn slechts 236 voertuigen gecontroleerd. Twintig chauffeurs kregen een bon, meldt de Gelderlander.

Pakkans vergroten

Om de pakkans te vergroten, worden nu de mogelijkheden en onmogelijkheden van een camerasysteem onderzocht. Onder meer in Amsterdam en Tilburg wordt al met camera’s gewerkt. Ze zullen uitsluitend worden gebruikt in het kader van de milieuzone, verzekert Arnhem.

Bezwaren tegen milieuzone

TLN heeft al geruime tijd grote bewaren tegen de milieuzone in de Gelderse hoofdstad. Het bezwaar van de organisatie richt zich hoofdzakelijk op het onzorgvuldige proces dat door de gemeente zou zijn doorlopen bij de invoering van de milieuzone.

Flankerende maatregelen zijn nooit uitgevoerd

Nut en noodzaak van de maatregel zijn wat TLN betreft onvoldoende aangetoond en de gemeente heeft de verschillende bij het verkeersbesluit betrokken belangen niet goed tegen elkaar afgewogen. Ook zijn volgens de organisatie diverse flankerende maatregelen die staan beschreven in een door zowel de gemeente als TLN ondertekende intentieverklaring nooit uitgevoerd.

Reageer op dit artikel