nieuws

Rotterdam start marktplaats voor aanpak files

Distributie

Rotterdam start marktplaats voor aanpak files

De Verkeersonderneming, onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Milieu in de regio Rotterdam, wil de files in de regio aanpakken via een nieuw platform. De marktplaats voor Logistieke Innovaties moet leiden tot innovatieve oplossingen.

Aanbieders van logistieke diensten worden uitgedaagd met innovatieve ideeën te komen met  een spits mijdend effect. Ketenpartijen (verladers, vervoerders en ontvangers) leggen hun vraagstukken voor en beoordelen of de oplossingen het logistieke proces verbeteren en financieel haalbaar zijn.

Financiering

De files op de Nederlandse snelwegen kosten het vervoerend en verladend bedrijfsleven jaarlijks zo’n achthonderd miljoen euro.  De Verkeersonderneming ondersteunt oplossingen met cofinanciering. De oplossingen moeten binnen een jaar in de praktijk worden gebracht en moeten leiden tot spitsmijdingen. De oplossing moet ook binnen drie jaar breder toepasbaar zijn.

Innovatiekuip

Met de Marktplaats voor Logistieke Innovaties wordt Rotterdam de proeftuin van logistieke oplossingen die files moeten verminderen. De eerste stap op weg naar een Marktplaats voor Logistieke Innovaties is het organiseren van de Innovatiekuip. De Innovatiekuip knoopt vraagstukken van vervoerders, verladers en ontvangers aan logistieke oplossingen.

Presentatie

Districon en Panteia leiden de Innovatiekuip. Zij nemen contact op met ketenpartijen om hun vraagstukken te plaatsen op www.marktplaatsvoorlogistiek.nl. De ketenpartijen presenteren op 3 juni hun vraagstukken aan de aanbieders van logistieke producten en diensten.

Reageer op dit artikel