nieuws

Kostprijs NL-spoorgoederenvervoer is veel te hoog

Distributie

Kostprijs NL-spoorgoederenvervoer is veel te hoog

De kostprijs van het Nederlandse spoorgoederenvervoer is veel te hoog in vergelijking met die van het buitenland. Deze conclusie trekt KNV uit het gisteren gepubliceerde onderzoek ‘Spoor brengt Nederland verder’. Om die kosten te verlagen is volgens de werkgeversorganisatie een betere Europese samenwerking nodig.

KNV liet deze studie door onderzoeksbureau BoerCroon verrichten om het belang te onderstrepen van het spoorgoederenvervoer voor de Nederlandse economie. Belangrijkste aanbeveling is dat de eerdere genoemde Europese samenwerking vooral moet plaatsvinden op het terrein van het infrastructuurbeheer. Meer klantgerichtheid is op dat vlak de oplossing, stellen de onderzoekers van BoerCroon vast

Concurrentiepositie is verzwakt

In de afgelopen jaren is de concurrentiepositie van spoorgoederenvervoer van en naar Nederland verzwakt. Om dat tij te keren, kreeg het Aanvalsplan Spoorgoederen, een initiatief van de sector, een prominente plek in het visierapport van de rijksoverheid, de Lange Termijn Spoor Agenda.

Aansluiting op Europese achterland

Als onderdeel van dit aanvalsplan onderzocht BoerCroon voor KNV het belang van het spoorgoederenvervoer voor de Nederlandse economie. Het onderzoeksbureau stelt vast in haar rapport dat spoorgoederenvervoer als meest milieuvriendelijke en veilige vervoerswijze in de toekomst in toenemende mate van belang zal zijn voor de aansluiting van de Nederlandse economie met het (centraal) Europese achterland.’

Studies geven bouwstenen

Deze drie visiestukken (BoerCroon studie, de Lange Termijn Spooragenda en het Aanvalsplan) bieden volgens KNV bouwstenen voor overheid en spoorgoederensector om keuzes te maken voor de middellange termijn.

Betere benutting bestaande spoorcapaciteit

De studie ‘Spoor brengt Nederland verder’ noemt drie strategielijnen: sluit aan bij (bestaande) werkwijzen in aangrenzende landen, die van Duitsland in het bijzonder, bevorder Europese interoperabiliteit om de kostprijs te verlagen en laat klantgericht infrastructuurbeheer zorgen voor een betere benutting van de bestaande capaciteit.

ProRail steunt de uitvoering

President-directeur Marion Gout-van Sinderen van spoorbeheerder ProRail zegt in een reactie op het rapport: “Spoorgoederenvervoerders hebben het de afgelopen jaren zwaar gehad. Wij willen de spoorgoederenvervoerders graag ondersteunen in de uitvoering.”

2013 gunstig jaar voor spoorvervoerders

Goed nieuws voor de spoorvervoerders is dat het aantal tonkilometers van het spoorgoederenvervoer in 2013 is toegenomen ten opzichte van het jaar daarvoor. KNV meldt gisteren dat na een diepe terugval in de afgelopen jaren, de nieuwste cijfers aantonen dat 2013 een gunstig jaar was voor het spoorgoederenvervoer.
Het aantal tonkilometers is het afgelopen jaar gestegen met 3,2 procent naar 13,2 miljard vergeleken met 2012. Dit is het hoogste volume in de afgelopen vijf jaar. De stijging in het vierde kwartaal van 2013 bedroeg zelfs ruim vijf procent ten opzichte van 2012.

Reageer op dit artikel