nieuws

Groningse hoogleraar Iris Vis onderzoekt kansen LNG

Distributie

Groningse hoogleraar Iris Vis onderzoekt kansen LNG

Hoogleraar Iris Vis van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen staat aan het hoofd van een nieuw onderzoeksproject dat duurzame distributienetwerken voor nieuwe brandstoffen, waaronder LNG, gaat ontwikkelen. Logistiek topinstituut Dinalog subsidieert dit project met 1,2 miljoen euro.

Aanleiding voor het onderzoeksproject is het feit dat er meer milieuvriendelijke brandstoffen nodig zijn om de transportsector duurzamer te maken. Daarvoor is vervanging of aanpassing van tankstations, vrachtauto’s en vrachtschepen nodig wat een enorme logistieke transitie met zich zal meebrengen.

De Rijksuniversiteit Groningen staat met het project getiteld Design of LNG Networks (LNG: liquefied natural gas) volgens eigen zeggen aan de basis, door het ontwerp van de logistieke aspecten van deze revolutie.

Distributie van LNG wordt onderzocht

Binnen het project kijken Iris Vis samen en collega-hoogleraar Kees Jan Roodbergen met hun team naar de distributie van (bio)LNG als één van de opkomende brandstoffen die het mogelijk maken aan de nieuwe (Europese) wetten voor emissiereducties te voldoen.

Nieuw netwerk van distributiepunten

Vis: “Het gebruik van (bio)LNG als brandstof vraagt om een nieuw netwerk van distributiepunten zoals bunkerterminals voor schepen en tankstations voor het zware vrachtverkeer. Europees en nationaal beleid geven de kaders waarbinnen dit netwerk dient te worden ontworpen.”

Ondersteuning leveren bij investeringsbeslissingen

De wetenschappers zullen zowel aanbieders van infrastructuur als potentiële gebruikers input leveren die hen ondersteunen bij investerings- en infrastructurele beslissingen en bij economische en marktanalyses. “Daarnaast ontwikkelen we technieken om de daadwerkelijke overslag, en opslag van de nieuwe brandstoffen en de toegankelijkheid naar de eindgebruikers zo goed mogelijk te maken,” vult Vis aan. “Het doel is om zo de kennis te leveren aan de first movers voor het aanbod en gebruik van (bio)LNG, en aansluitend de logistieke sector in Nederland om zo bedrijven in de voorhoede van (bio)LNG netwerken in Europa te plaatsen.”

Rijksuniversiteit Groningen leidt project

De leiding van dit project ligt bij de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast participeren onder andere de TUt Eindhoven, Gasunie, Vopak, Groningen Seaports, Stichting Energy Valley, Jan de Rijk Logistics en GDF Suez. Het project wordt gesteund door het Nationaal LNG Platform.

Economie groeit door LNG

LNG staat op dit moment volop in de schijnwerpers. Zo blijkt uit een eerder deze week verschenen studie van adviesbureau PwC dat de Nederlandse economie tot en met 2030 met 2,7 miljard euro kan groeien als schepen en vrachtauto’s gebruik maken van vloeibaar aardgas als brandstof.
Afgelopen woensdag opende Rolande in Tilburg feestelijk een LCNG (Liquified Natural Gas, Compressed Natural Gas)-tankstation. Olieconcern Shell kondigde op diezelfde dag aan dat het de komende jaren in Nederland zeven LNG-stations gaat openen. Grootste bedreiging voor LNG vormt de voorgenomen accijnsverhoging van deze brandstof per 1 januari naar 31 cent per kilo. Het huidige accijnsbedrag bedraagt 18,6 cent. In België daarentegen wordt er geen accijns geheven op LNG.

Reageer op dit artikel