nieuws

Minister helpt neutraal ICT-platform op weg

Distributie

Minister helpt neutraal ICT-platform op weg

De enorme datapijplijn voor logistieke ketens is een feit. Alle vooraanstaande belangenorganisaties in de logistieke sector zaten gisteren aan tafel bij minister Schultz van Haegen om een convenant te tekenen voor de start van het Neutraal Logistiek Informatie Platform (NLIP).

Het convenant is ondertekend door ACN, Cargonaut, Douane, EVO, Fenex, Havenbedrijf Amsterdam, Havenbedrijf Rotterdam, KLM, Ministerie van Economische Zaken, Portbase, Rijkswaterstaat, Schiphol, TLN, VRC, VRTO en SPL (Strategisch Platform Logistiek). SPL zal gaan optreden als regievoerende instantie namens de diverse aangesloten organisaties. Voorzitter Aad Veenman ziet het NLIP als het belangrijkste actiepunt op de agenda van de Topsector Logistiek.

Voorsprong

Het NLIP is ontwikkeld om de logistiek in Nederland weer een voorsprong te geven in Europa. Met het NLIP wordt informatie door de hele keten op een slimme wijze aangeleverd en gedeeld. Hierdoor ontstaan voordelen voor de verladers (en daarmee andere topsectoren), logistieke dienstverleners, mainports en overheid. Voorbeelden zijn: betere mogelijkheden voor optimalisatie van de logistieke keten, een efficiëntere overheid en minder administratieve lasten.

Sterke sector

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu): “Een goede onderlinge informatie-uitwisseling maakt de sector sterk. Je bespaart daarmee kosten, verbetert de processen en de begeleiding van vervoersstromen en kunt slimmer gebruik maken van de transportmogelijkheden op de weg, het water en het spoor. Als de douane in Rotterdam een paar containers van een schip door de scanner haalt, moet iedereen dat eigenlijk real time kunnen volgen. Wachtende vervoerders bij voorbeeld weten dan waar ze aan toe zijn.”

Vrijwilligheid

Rutger van Slobbe (rechts op de foto) is voorzitter van de stuurgroep, die de voortgang van het NLIP moet gaan bewaken.  Vanuit zijn tijd bij P&O Nedlloyd weet hij hoe belemmerend de informatievoorziening kan zijn in het logistieke proces. “Vanaf nu is het NLIP beschikbaar, al moeten we op een aantal punten nog nadere afspraken maken.” De stuurgroep heeft al heel veel afspraken vastgelegd over de wijze waarop de informatie aangeleverd moet worden en naderhand toegankelijk is. Meedoen gebeurt op basis van vrijwilligheid. Bescherming van data is gegarandeerd.

Ook de overheid doet met het NLIP een stap voorwaarts. Ieder EU-land moet een ‘single window’ inrichten, waar bedrijven slechts één keer hun gegevens (voor douaneafhandeling bijvoorbeeld) hoeven af te geven. Het NLIP draagt daar aan bij.

Reageer op dit artikel