nieuws

Data is grootste obstakel in CO2-monitoring

Distributie

Data is grootste obstakel in CO2-monitoring

Onvolledige data en onduidelijke bronnen. Voor verladers en vervoerders is het best lastig om tot een eenduidige CO2-monitoring te komen. Op een bijeenkomst van Green Freight Europe werd gisteren en vandaag in internationaal verband nagedacht over de juiste wijze van standaardisering.

Vertegenwoordigers van meer dan honderd bedrijven en organisaties uit diverse Europese landen waren bij elkaar in het kantoor van EVO in Zoetermeer. Hun vraag was: hoe kan Green Freight Europe (GFE) ons helpen om de doelstellingen, die de sector zelf wil en de Europese Commissie oplegt te realiseren? Het antwoord is een platform, dat onbetwistbaar in kaart brengt wat de milieuprestatie is van logistieke bedrijven, die wegvervoer initiëren of uitvoeren .

 

Sector kan en moet bijdragen

Namens het Directoraat-Generaal Mobiliteit en Transport van de Europese Commissie voerde Claire Whittaker de druk op aanwezige leden van GFE nog wat op. “De transportsector is de enige sector, die in de afgelopen twintig jaar er niet in geslaagd is om het totaal aan emissies terug te brengen. Als er niets gebeurt, is de sector in 2030 verantwoordelijk voor 38 procent van alle uitstoot. Ruim zeventig procent daarvan komt van het wegvervoer.”

De boodschap vanuit de EU was kort maar krachtig: transport kan en moet bijdragen aan reductie. Volgens Whittaker zal de Europese politiek nieuwe voorstellen uitwerken om de sector tot meer daden aan te zetten. Maatregelen zijn in voorbereiding ten aanzien van toegestane gewichten en afmetingen, tolheffing en het beleid ten aanzien van overtredingen.

 

Iedereen moet kunnen profiteren

Aan de andere kant wil de EU vooral ook belonen. Whittaker benadrukte daarom het belang van GFE, zodat zichtbaar wordt welke bedrijven wel belangrijke stappen zetten in ecologische duurzaamheid.

Vanuit de GFE stuurcommissie gaf Björn Hannappel (DHL) aan, dat bedrijven ook moeten leren denken in belonen. Vervoerders aarzelen of zij wel open kaart willen spelen met hun opdrachtgevers qua brandstofverbruik, gezien het risico dat het tarief onder druk komt te staan. “GFE is een programma, niet alleen een tool om te meten en te registreren. Doel is samen te kijken naar reductiemogelijkheden en naar beschikbare technologie. Als niet iedereen hiervan kan profiteren zal het programma mislukken.”

Peter van der Sterre is namens EVO de secretaris van GFE. Volgens hem zijn de leden (verladers en vervoerders) degene die bepalen wat er gaat gebeuren. Hij verwacht dat het ledenaantal komend jaar sterk zal groeien. Nu al is volgens hem twintig procent van het volume goederenvervoer over de weg in Nederland (vervoerders en verladers opgeteld) aangesloten bij GFE.

 

Resultaten eerste proef platform

De meer dan zeventig bedrijven die lid zijn – naast 18 geassocieerde organisaties – kregen gisteren inzicht in de resultaten van een eerste proef met het nieuwe platform. Bedrijven leveren daartoe gegevens aan en krijgen een uitkomst te zien. Colin Smith van het Britse Energy Saving Trust, die het technische deel uitvoert, gaf een demonstratie. Hij had van 26 leden gegevens ontvangen, van 18 was de aangeleverde input bruikbaar voor het platform, waaronder van 14 vervoerders. De kwaliteit van de data was mager. Bedrijven hadden volgens Smith moeite om de juiste cijfers boven tafel te krijgen in relatief korte tijd.

Op basis van de wankele cijfers liet Smith zien, dat een tonkilometer gemiddeld genomen in deze groep bedrijven een CO2 equivalent uitstoot van 83 gram. Een poststuk of pakketje is verantwoordelijk voor 462 gram. Dat zijn de twee indicatoren waar GFE mee gaat werken: tonkilometers en het aantal (post)pakketjes.

 

Meer over de werkwijze van GFE staat op de website

Lees ook: Verladers en vervoerders op één lijn

Reageer op dit artikel