nieuws

VTL krijgt beheer over SOOB-subsidiepot

Distributie

VTL krijgt beheer over SOOB-subsidiepot
VTL heeft van SOOB de opdracht gekregen om het nieuwe vereenvoudigde subsidiebeleid uit te voeren.

Het nieuwe subsidiebeleid van het opleidings- en ontwikkelingsfonds van de sector transport en logistiek (SOOB) is vanaf 1 maart volgend jaar in handen van VTL. De (voormalige) transportopleider zal in haar nieuwe rol alle SOOB-subsidieaanvragen afhandelen. Ook komt er een certificeringsregeling die voor alle opleiders toegankelijk is.

Het ‘oude SOOB beleid’ richtte zich met name op subsidiebeleid voor werkenden. De accentverschuiving in het nieuwe beleid van de subsidieverstrekker is nodig om met minder financiële armslag toch tijdig te kunnen reageren op de groeiende vraag naar gekwalificeerde medewerkers in de toekomst.

 

Extra subsidie

De sociale partners binnen SOOB, Transport en Logistiek Nederland (TLN) Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) Vereniging Verticaal Transport (VVT), FNV Bondgenoten en CNV Bedrijvenbond, vernieuwen het subsidiebeleid op een aantal punten. SOOB gaat in de eerste plaats de instroom van leerlingen via de beroeps begeleidende leerweg (BBL) stimuleren met onder andere extra subsidie op de hoge kosten van de rijopleiding met als doel om de financiële drempel te verlagen.

 

Doorgroeikansen

Daarnaast is, voor het oplossen van het toekomstige chauffeurstekort, de doorstroom en zij-instroom van groot belang melden SOOB en VTL in een gezamenlijke verklaring. Doorstroom biedt doorgroeikansen aan mensen in de sector, zorgt voor behoud van personeel, voorkomt uitstroom en borgt de kennis van de sector.

 

Scholing werkenden

Een belangrijke wijziging betreft volgens de subsidie-instantie de scholing van werkenden. Subsidies voor opleidingen die vallen onder de wettelijke verplichte nascholing van de Richtlijn Vakbekwaamheid zijn te kostbaar gebleken en komen grotendeels te vervallen. SOOB zegt ervoor te kiezen om de kwaliteit van zittende werknemers te bevorderen door subsidiering van branchekwalificerende scholing. Dit zijn opleidingen die worden afgesloten met een onafhankelijk examen.

 

Details uitwerken

VTL heeft van SOOB de opdracht gekregen om het nieuwe vereenvoudigde beleid uit te voeren. De voormalig transportopleider zal de details van deze regeling in de loop van januari volgend jaar communiceren. "We zijn nu bijvoorbeeld samen met Bovag en ANWB bezig met het uitwerken van een systeem voor de certificeringsregeling voor de opleiders. Eerst komt er een voorlopig certificeringsysteem met minimale eisen waarin is verplicht dat een opleider minimaal twee docenten in dienst moet hebben en dat hij ons kan verzekeren dat opleiden zijn core business is", aldus Guus Alfrink, die directiesecretaris is bij VTL. Volgens Alfrink gaat het in eerste instantie om een overgangsregeling van negen maanden. Daarna gaat een externe partij aan de hand van een aantal criteria beoordelen of een opleider een definitieve certificering krijgt. "Denk daarbij aan criteria als slagingspercentages van cursisten, klanttevredenheid en het beschikken over een annuleringsverzekering."

 De nieuwe opzet van VTL volgt na de recente bekendmaking dat het opleidingsinstituut vanaf 1 maart 2011 stopt met de eigen opleidingsactiviteiten voor bedrijven. 

Reageer op dit artikel