nieuws

Recordaantal elektronische berichten via Portbase

Distributie

Recordaantal elektronische berichten via Portbase
Recordaantal elektronische berichten via Portbase

In 2009 werden er in de havens van Rotterdam en Amsterdam 30 miljoen elektronische berichten verstuurd via het Port Community System van Portbase. Ondanks de economische crisis is dat substantieel meer dan het jaar daarvoor, toen beide havens hun informatie-uitwisseling nog apart organiseerden.

Bovengenoemde cijfers zijn afkomstig uit het jaarbericht 2009 van Portbase. Daarin wordt ook vermeld dat het marktaandeel van een aantal services het afgelopen jaar steeg en er drie werden toegevoegd: Melding domProc, MRN-notificatie EDI en Transportopdracht. In totaal bood Portbase per 31 december 2009 28 verschillende services aan circa 1400 klanten met meer dan 4000 gebruikers.

 

Logistieke ketens

Portbase is voortgekomen uit het Rotterdamse Port infolink (sinds 2002) en het Amsterdamse PortNET (sinds 2000). De organisatie is in 2009 opgericht door Havenbedrijf Rotterdam en Haven Amsterdam. Ambitie is om via één loket de logistieke ketens van de havens van Rotterdam en Amsterdam zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Via het havenoverstijgende Port Community System van Portbase profiteren bedrijven van een veelheid aan intelligente diensten voor efficiënte en eenvoudige informatie-uitwisseling, zowel onderling als met overheden.

 

Ambitie

In het jaarbericht staat dat Portbase het eerste jaar van zijn bestaan binnen het budget heeft afgesloten. Daarnaast spreekt de organisatie de ambitie uit zich in de nabije toekomst te willen ontwikkelen tot hét nationale haven- en logistieke platform dat gekoppeld aan alle relevante Europese netwerken, de concurrentiepositie van het havenbedrijfsleven en de havens verder kan versterken.

Reageer op dit artikel