nieuws

Mainports 2020: meer samenwerking noodzakelijk

Distributie

Mainports 2020: meer samenwerking noodzakelijk
De haven van Rotterdam moet meer samenwerken met de haven van Amsterdam en de luchthaven Schiphol.

De mainports in Nederland moeten meer samenwerken om hun sterke positie in Europa te behouden. Dat concludeert Capgemini in het onderzoeksrapport Future Dutch Mainport. Daarin wordt een beeld geschetst van de mainports in 2020. Volgens Capgemini is er dan één Dutch Mainport met lokale operaties in Rotterdam, Amsterdam en op Schiphol.

 

Onder de Dutch Mainport verstaat Capgemini de zeehavens in Rotterdam en Amsterdam en de luchthaven op Schiphol. In 2020 zouden die mainports in één organisatie met lokale operaties in Rotterdam, Amsterdam en op Schiphol moeten zijn gebundeld. Bovendien heeft deze organisatie dan deelnemingen in andere Nederlandse zeehavens en multimodale overslagpunten.

 

Strategische allianties

Om het geschetste toekomstbeeld daadwerkelijk te realiseren, dienen de betrokken partijen nu al in actie te komen. Die partijen bestaan niet alleen uit de overheden, inspectiediensten en lucht- en zeehavenautoriteiten, maar ook uit de verladers en logistiek dienstverleners.

 

Al die partijen zullen moeten samenwerken over de traditionele domeinen heen, stelt Capgemini in het rapport. De lucht- en zeehavenautoriteiten dienen strategische allianties te sluiten en meer structureel samen te werken om uiteindelijk te komen tot één Dutch Mainport.

 

Drie trends

Capgemini heeft niet alleen een beeld geschetst van de organisatie van Dutch Mainport in 2020, maar ook van de benutting van infrastructuur, de afhandeling van goederenstromen, de noodzakelijke kennis en technologie en de maatschappelijke context waarin Dutch Mainport in 2020 opereert. De ontwikkelingen worden gestuurd door drie trends:

-een toenemend maatschappelijk bewustzijn (duurzaamheid, veiligheid, leefbaarheid)

-groei van de economie, met consolidatie en schaalvergroting tot gevolg

-een steeds kritischere consument, die steeds hogere eisen stelt.

 

Afstemming inspecties

Onderdeel van het toekomstbeeld is een internationaal netwerk van ‘safe, secure and clean air- & seaports’, waarvan Dutch Mainport in 2020 deel uitmaakt. De douane zorgt dan voor afstemming van alle inspecties.

 

Daarnaast pleit Capgemini voor een (virtueel) Ministerie van Mainports, waarin functies van diverse ministeries en verschillende bestuurslagen zijn geïntegreerd. Voordelen hiervan zijn een geïntegreerde, doelmatige besluitvorming en één aanspreekpunt voor het bedrijfsleven.

 

Meer investeren

Capgemini adviseert de overheid om onder meer te investeren in trimodale bedrijventerreinen, bottlenecks in de infrastructuur op te lossen en ketenintegratie te faciliteren. Verladers dienen hun Europese distributiestrategie te heroverwegen en daarbij de mogelijkheden van multimodaal transport en samenwerking met verladers en dienstverleners mee te nemen. Logistiek dienstverleners moeten hun ketens en diensten flexibiliseren en transportplanning optimaliseren.

 

Klik hier voor meer informatie over het rapport ‘Future Dutch Mainport; succesvol op weg naar 2020’.

Reageer op dit artikel