nieuws

Meer groei distributie door operationele efficiëntie

Distributie

Meer groei distributie door operationele efficiëntie
DHL

Wereldwijd vormt de huidige klantenbasis de belangrijkste bron van groei in de komende vijf jaar, dat vindt zeventig procent van de distributiebedrijven. Dit blijkt uit een onderzoek bij meer dan 1.000 bedrijven in opdracht van Lawson Software, leverancier van bedrijfssoftware.

Bij een kwart van de onderzochte bedrijven vormen overnames het belangrijkste onderdeel van hun groeistrategie. Uit het onderzoek blijkt verder nog dat distributiebedrijven de komende tijd een aanzienlijke omzetstijging verwachten. Informatietechnologie moet hen ondersteunen in het bereiken van de gestelde doelen.

Steeds meer technologie
“Zowel om te groeien als om hun concurrentiepositie te verstevigen, vertrouwen distributiebedrijven steeds meer op technologie. Zestig procent van de onderzochte bedrijven in Europa bevestigt hun groeistrategie eerder te willen realiseren door operationele efficiëntie dan door overnames. Nieuwe technologieën zorgen voor betere processen en verhoogde efficiëntie”, volgens Adam Fein van Pembroke Consulting, de uitvoerder van het marktonderzoek.

Mondiale distributiemarkt
Het onderzoek en bijbehorende rapport ‘Growth Strategies in Wholesale Distribution’ is uitgevoerd om de dynamiek in de mondiale distributiemarkt in kaart te brengen en bedrijven te ondersteunen in het vergroten van hun concurrentiekracht. Het onderzoek vergelijkt de huidige groeistrategieën van distributiebedrijven per regio en legt bestaande barrières bloot die hun groei in de weg kunnen staan.

 

Moeite beheer filialen
“Uit het onderzoek blijkt onder meer dat distributiebedrijven moeite hebben met het beheer van verschillende filialen, wanneer dat aantal snel toeneemt. In lijn met dit onderzoek willen we distributeurs de noodzakelijke kennis aanbieden om verandering te initiëren en gestelde doelen te bereiken”, aldus Julian Archer, Marketing Directeur Distributie bij Lawson. “De specifieke software voor distributiebedrijven van Lawson biedt een platform dat de uitdagingen die groei met zich meebrengen, aangaat.”

Het onderzoek
Het onderzoek, waar 1.300 bedrijven uit Noord-Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland en Europa aan deelnamen, werd verricht door Pembroke Consulting. Het volledige onderzoeksrapport is op te vragen via www.lawson.com/dis_growth.

 

Lees ook:

Reageer op dit artikel