blog

Huidig TMS vaak geen goede basis control tower

Distributie

Huidig TMS vaak geen goede basis control tower

Het goed werkend krijgen van een supply chain control tower is waarschijnlijk wel de grootste logistieke uitdaging voor bedrijven in 2013. Met een control tower wordt het mogelijk om alle goederenstromen in het logistieke netwerk effectiever te regisseren, met als resultaat lagere kosten en/of een hogere klantenservice.

Uit: Logistiek Magazine juni 2013

 

De control tower kan specifiek voor het bedrijf zelf ingericht worden, zoals enkele grote Europese bedrijven in de chemie, hi-tech, pharma en automotive bijvoorbeeld al gedaan hebben.

Een stap verder is het samenwerken met andere partijen bij het opzetten van een control tower voor de flexibele bundeling van goederenstromen in een netwerk, in eigen beheer of uitbesteed aan een dienstverlener. Als deze intensieve samenwerking in de praktijk lukt is er sprake van een cross chain control center (4C), en dit is één van de speerpunten van het Topteam Logistiek. Het lijkt een mooi streven, maar gaandeweg merken veel bedrijven dat de opzet van een control tower moeilijker is dan het op het eerste oog lijkt. De huidige Transport en Warehouse Management Systems (TMS/WMS) vormen vaak het startpunt, al dan niet als modules van het bedrijfsbrede ERP. We zien in onze dagelijkse adviespraktijk echter dat de plannings- en andere data uit deze TMS/WMS niet altijd eenvoudig kunnen worden gebruikt om een control tower op te zetten.

 

Dagelijkse operatie kent zwakke punten

De reden is dat de TMS/WMS in de dagelijkse operatie zwakke punten kennen, waardoor het lastig is om tijdig alle relevante informatie te verkrijgen om effectief de aan- en afvoerstromen in een tower te regisseren. Dit moet vaak eerst opgelost worden voordat een control tower kan worden opgezet, laat staan een 4C. Bedrijven zien dit vaak als een tegenslag, maar een recente enquête bewijst dat dit verre van uniek is. Deze Global Transportation Management Benchmark 2013 werd gehouden door IBM onder meer dan 300 logistieke managers, waarvan 69% bij bedrijven met meer dan 1.000 werknemers. Hierbij werd in kaart gebracht wat de stand van zaken was in het wereldwijde management van transportstromen.

 

Planning van complexe en internationale operaties

Ruim 27% van de bedrijven gaf aan dat ze wereldwijd al complexe distributienetwerken met merge-in-transit en X-dock stromen konden managen. Echter, IBM betwijfelde dit hoge percentage op basis van haar eigen ervaringen. Bij de vraag wat het grootste verbeterpunt was in het TMS noemde meer dan 40% de planning van complexe en internationale operaties. Dit zijn vaak de operaties die bedrijven willen verbeteren met de opzet van control towers, maar eerst moeten hiervoor verbeteringen in het TMS worden gerealiseerd. Daarna kan gewerkt worden aan het juist werkend krijgen van control towers en 4C’s.

 

Bekijk voor de hele pagina met tabel onderstaand pdf…

Reageer op dit artikel