blog

Goederenvervoer: elk jaar 1% goedkoper

Distributie

Logistiek kan dan wel één van de negen Topsectoren geworden zijn, het goederenvervoer in Nederland bevindt zich nog steeds in stormachtig weer. Neem het wegvervoer, waar de rentabiliteit al flink wat jaren stevig onder het nulpunt zit.

Goederenvervoer: elk jaar 1% goedkoper

In de laatste drie jaar (2008-2011) was deze volgens cijfers van het NIWO voor het binnenlandse vervoer rond de -2% per jaar en voor het grensoverschrijdende vervoer zelfs -5% per jaar.

Die continue druk maakt het als ondernemer uitdagend om je bedrijf op de langere termijn goed overeind te houden. Het aantal faillissementen in de wegvervoersector nemen dan ook toe. Zo berichtte Graydon dat er in de eerste 6 maanden van 2012 90 faillissementen waren in de sector, een stijging van 6%. Deze faillissementen van wegtransporteurs worden niet in hoofdzaak veroorzaakt door hoge brandstofprijzen. Tegenvallende ladingvolumes zijn veel vaker de oorzaak. Ook op de binnenvaart- en spoormarkt is het niet veel beter. In beide markten is de rentabiliteit van bedrijven eveneens al jaren laag, Redenen zijn onder meer door overcapaciteit in de binnenvaart en de infraheffingen en investeringen voor veiligheidsvoorzieningen in het spoorvervoer. Al jarenlang kommer en kwel dus, en voorlopig lijkt het de komende jaren niet veel beter te gaan. Hoe komt dat toch, die jarenlange structurele verliezen in de goederenvervoersector?

Een tipje van de sluier wordt opgelicht in de net gepubliceerde Mobiliteitsbalans 2012 van het KIM, een onderzoeksclub van het Ministerie. De ontwikkeling van de prijzen in het goederenvervoer worden daarin afgezet tegen de algemene ontwikkeling van de prijzen in Nederland in de afgelopen 25 jaar. De uitkomst is onthutsend, want het goederenvervoer is elk van die 25 jaren relatief 1% goedkoper geworden in reële prijzen. De gemiddelde prijzen voor de consumenten zijn in die 25 jaar 69% gestegen, maar die van het goederenvervoer maar 23%. Maar dit is tegen nominale prijzen, en als reële prijzen (rekening houdend met koopkracht) beschouwd worden gekeken is de daling 26% in 25 jaar, oftewel elk jaar 1% goedkoper transport voor de klant. Er zijn niet veel sectoren die dit is overkomen!

De uiteindelijke oorzaak van deze continue prijsdaling zit in de toenemende aandacht die verladers die laatste 25 jaar hebben gehad voor een betere inrichting van de Supply Chain. De logistieke kosten per product waren in 1987 ruim 12% met 6% aan transportkosten, maar in 2007 was dit gedaald naar net boven de 6% met minder dan 4% aan transportkosten. Deze forse besparing op transportkosten is gemaakt ondanks de stijgende brandstofprijzen. De bedrijven in de goederenvervoersector hebben dus aan de druk van verladers voor lagere prijzen moeten toegeven. Dat heeft tot gevolg gehad dat er maar weinig vlees op de botten zit bij bedrijven in het goederenvervoer. En dat is jammer, want dit maakt het voor hen vreselijk moeilijk om blijvend te innoveren met logistieke oplossingen. Mijn verwachting is dan ook dat de belangrijkste innovaties in de Topsector Logistiek de komende jaren dan ook van verladers en retailers zullen komen.

 

Dit artikel is eerder gepubliceerd in Logistiek Magazine.

Reageer op dit artikel