blog

Afleverdiscrepantie: betrek geadresseerde meer in de keten

Distributie

Afleverdiscrepantie: betrek geadresseerde meer in de keten

De logistieke keten kan veel efficiënter. Al jaren constateer ik dat de positie van de geadresseerde onderbelicht is. De kosten van ‘de afleverdiscrepantie’ zijn volgens mij enorm hoog. Betrek je de geadresseerde meer in de logistieke keten, dan werkt dat efficiënter en kostenbesparend.

Stichting vervoeradres krijgt veel vragen over de juridische positie van de geadresseerde in de logistieke keten. De positie van de geadresseerde is een bijzondere: de afzender en logistieke dienstverlener maken een vervoerovereenkomst waarvan de geadresseerde pas bij aflevering van de goederen deel uitmaakt. Met meer dan 150 miljoen vervoerovereenkomsten in Nederland per jaar gaat er weleens wat mis. En dan beginnen de problemen, want bij schade of vertraging weet de geadresseerde vaak niet waar hij aan toe is. Dat geldt eveneens voor de logistieke dienstverlener. Vragen als ‘Bij wie moet ik zijn met klachten over de aflevering?’, ‘Mag ik de chauffeur instructies geven?’, ‘Wat is het precieze aflevermoment en wanneer gaat de verantwoordelijkheid voor de goederen over van de logistieke dienstverlener op de geadresseerde?’ worden veel gesteld. Aan deze en andere vragen over de bijzondere positie van de geadresseerde heeft Stichting vervoeradres een brochure gewijd: ‘Waar tekent u voor?’.

Afleverdiscrepantie
Ook met de brochure blijft de geadresseerde echter dé onderbelichte schakel in de logistieke keten. Niet alleen is zijn juridische positie vaak onduidelijk, het is voor degene die aflevert ook niet altijd helder wat er precies is afgesproken tussen afzender en geadresseerde en wat je als chauffeur kunt verwachten bij de geadresseerde. En dat laatste geldt ook voor verladers die het transport met een eigen vervoerder afleveren. In hoeverre verschilt het afleveradres bijvoorbeeld van het vestigingsadres? Moet de chauffeur zich melden, en zo ja waar? Wat zijn de precieze venstertijden of is er sprake van een milieuzone? Welke hulpmiddelen (bijvoorbeeld een pompwagen) zijn er op het losadres beschikbaar? Welke andere afspraken hebben de afzender en geadresseerde gemaakt over het afleveren? Deze onduidelijkheden leveren in de praktijk vertragingen op die doorwerken in de hele logistieke keten. Ze vallen allemaal onder wat ik ‘de afleverdiscrepantie’ noem: het fenomeen dat de chauffeur en de geadresseerde niet beschikken over de juiste actuele gegevens van het afleveradres of de te arriveren zending.

Ketenefficiency en kostenbesparing
De marges in het beroepsgoederenvervoer zijn laag en logistieke dienstverleners hebben bovendien te maken met een toenemende congestie, stijgende dieselprijzen en eisen ten aanzien van milieu en bedrijfsveiligheid. Gelukkig leeft binnen de logistieke keten steeds meer het besef dat we met elkaar iets moeten doen om die problemen in de toekomst het hoofd te bieden. De juiste actuele logistieke gegevens over het afleveradres zorgen voor een veel soepelere aflevering. Dit levert efficiencyvoordelen op voor de afzender ─ die minder navraagt en minder retourneert ─ en voor de geadresseerde   ─ die minder navraagt en beter plant. Maar de efficiencyvoordelen zijn voor degene die voor de aflevering zorgt nog veel groter, want hij kan werken met een betere en meer betrouwbare planning. ICT speelt daarbij een belangrijke rol. Vrijwel alle logistieke dienstverleners, verladers en geadresseerden zijn goed geautomatiseerd. Maar die automatisering wordt vooral ingezet op bedrijfsniveau, voor de eigen micro-efficiency. Ketenintegratie − het delen van brondata − staat nog in de kinderschoenen. Er bestaan nog maar weinig succesvolle integraties op ketenniveau. Terwijl juist op ketenniveau volgens mij veel onnodige kosten voorkomen kunnen worden, zowel in euro’s als op het gebied van milieubelasting.

Speed-docking 2.0
In mijn ideaalbeeld beschikt de chauffeur over alle relevantie informatie van het afleveradres. Hij rijdt zonder omweg of vertraging met het juiste materieel direct naar het juiste losadres. Alle zendingen kunnen worden aangekondigd: over X minuten leveren wij zending Y van Z bij u af. Ook de geadresseerde beschikt over alle relevantie informatie over de te ontvangen goederen. Hij heeft zijn planning daarop ingericht en staat als het ware klaar om de zending in ontvangst te nemen. Speed-docking 2.0 dus. Maar dat is alleen mogelijk is als wij de brondata met elkaar delen. Alleen met ketenintegratie beperken we de afleverdiscrepantie. Dus laten we de geadresseerde veel meer betrekken in de logistieke keten!

Reageer op dit artikel