blog

Crisis goed voor wegtransport Polen

Distributie

In de meeste westerse landen is het wegtransport ingestort door de economische crisis: minder consumptie, minder vraag, minder transport. Maar het lijkt wel of er steeds meer Poolse auto’s op de weg komen.

Crisis goed voor wegtransport Polen
Procentuele groei transport gemeten in vervoerde tonnen

In verschillende publicaties wordt gesteld dat er geen crisis is in Polen. Polen als land is bijzonder omdat het pas kort lid is van de Europese Unie. En wat blijkt: met transport als graadmeter wordt dit onomstotelijk bewezen.

 

Procentuele groei transport gemeten in vervoerde tonnen. Bron: Eurostat

Kunnen we deze ontwikkeling verklaren? Feitelijk niet, want daar is aanvullend onderzoek voor nodig. Maar zeker als relatief goedkoop land is het gemakkelijk zowel goederen als mankracht uit Polen te importeren. De vele snelgroeiende Poolse transportbedrijven zijn daar onder andere het resultaat van.
 

Maar klopt dit wel?

Recent is er op deze website een discussie gevoerd over beladingsgraad. Een ding viel hierin op: door alleen te kijken naar wat grafieken over beladingsgraad worden snel niet onderbouwde en soms zelfs volledig foute conclusies getrokken. Veel reacties gaan uit van een ingenomen stelling en zien deze bewezen door de getoonde cijfers onderbouwd met een warrig verhaal. Helaas leidt dat al snel tot discussies die van links naar rechts schieten en waar iedereen zijn eigen stokpaardje de ring in gooit. Wellicht amusant maar niet erg bruikbaar.
 

Terug naar het succesverhaal van Polen: is de blijvende groei van het Poolse transport nu daadwerkelijk te verklaren door de lage kosten? Feitelijk is er veel meer data nodig om goede conclusies te trekken:

  • Hoe is de ontwikkeling in ton-kilometers?
  • Hoe ontwikkelt zich de gemiddelde ritlengte?
  • Is er een verschuiving in type transport?
  • Groeit het aantal transporteenheden?
  • Is er een groei in bedrijvigheid?
  • Waar worden de transportkilometers afgelegd?

De openingsconclusie van dit artikel is waarschijnlijk niet correct op basis van een eenvoudige vergelijking. Spanje stond qua economische ontwikkeling in 1999 op een vergelijkbaar niveau. In ruim 10 jaar is het vervoerd gewicht in Spanje met ruim 200 procent toegenomen, gelijk opgaand met de economische ontwikkelingen in het land.

In de ons omringende westerse landen was de groei in transport in dezelfde periode gemiddeld maar 50 procent. Gezien de economische groei in Polen kan dit een heel goede verklaring zijn voor de blijvende groei in het Poolse transport, ondanks de crisis.

 

Maar nogmaals, dat is een mooi onderwerp voor serieus diepgaander onderzoek.

 

 

Reageer op dit artikel