blog

ICT in logistiek loopt hard terug. Huh?

Distributie

Op het jaarlijkse Punch event op 3 juni in Houten presenteerde TLN-directeur Peter Sierat de uitkomsten van de jaarlijkse TLN ICT-enquete. Als voorbeeld de cijfers voor het TMS-gebruik: in 2008 was dit 25%, in 2009 ineens 31% en in 2010 weer 26%. Hoe representatief zijn deze cijfers eigenlijk?

Ten opzichte van 2009 dus een forse teruggang, maar ten opzichte van 2008 een kleine toename. Zo blijkt tenminste uit de ICT-enquete van belangenverening Transport & Logistiek Nederland (TLN).

 

Zonder TMS overleef je de crisis?

Een van de conclusies die getrokken zou kunnen worden is dat door de recessie de vervoerders hun TMS massaal aan de kant zetten en daarbij terugkeren naar Excel en het aloude pen en papier. Of nog erger: door de recessie gaan met name bedrijven failliet die een TMS gebruiken. Of nog erger: bedrijven zonder TMS overleven de crisis.

 

Sierat gaf zelf bij alle plaatjes al een logischer verklaring: de response was dit jaar veel hoger en waarschijnlijk bereikte het een doelgroep die vorig jaar niet reageerde: de niet-ICT gebruikers.

 

Feitelijk is het een harde les in het verwerken van cijfers: hoe representatief zijn cijfers? TLN had steeds via een steekproef moeten toetsen in hoeverre de respondenten representatief waren voor de hele sector. Het percentage vervoerders dat op een via e-mail verstuurde enquête reageert verschilt in ieder geval aanzienlijk.

 

Efficiency

De waarheid is naar alle waarschijnlijkheid dat het gebruik van ict licht gestegen is. Maar in welke mate de vervoerders efficiënter zijn gaan werken is onbeantwoord. En dat is mogelijk nog veel interessanter, zeker in relatie met de oplossingen die bedacht zijn om de crisis het hoofd te bieden.

 

Toets uw cijfers

Tenslotte is dit onderzoek ook een les: vertrouw niet zomaar alle cijfers maar toets of uw cijfers aannemelijk zijn. Alleen dan kunt u de goede conclusies trekken en de juiste beslissingen nemen. Met dank aan TLN voor de wijze les.

Reageer op dit artikel