blog

Drama’s bij koppelen boordcomputers aan TMS

Distributie

Drama’s bij koppelen boordcomputers aan TMS
koppeling van boordcomputers aan TMS kunnen beter...

De afgelopen weken sprak ik een aantal bedrijven die bezig zijn met het koppelen van een boordcomputer aan hun transportpakket (TMS). Ik hoorde heel veel klachten. Sterker nog: medewerkers hadden een aantal activiteiten geschrapt omdat ze al hun aandacht en energie aan het koppelen wilden wijden.

In een enkel geval had een bedrijf alle betrokken uitgenodigd en min of meer ‘gegijzeld’ om net zo lang te laten werken (met pizza’s) totdat er een werkende oplossing zou zijn.

 

Kosten
Op zich een bijzondere situatie. Een bedrijf met 100 auto’s als voorbeeld geeft voor de aanschaf van een modaal TMS zo’n 50 mille uit en nog eens 30 mille aan hardware. Daarnaast komen nog implementatiekosten en tijdverlies van de eigen mensen voor het leren van de nieuwe software. Voor boordcomputers moet voor een gemiddelde leverancier ‘kaal’ 250 mille worden afgetikt. Tel daarbij op de installatiematerialen, installatiekosten, server op de thuisbasis en opleiding van planners en chauffeurs en u bent meer dan drie ton kwijt: grofweg vier keer het bedrag dat u kwijt bent voor een TMS! En dat is nog los van de periodieke kosten voor licenties en mobiele datacommunicatie.

 

Weinig bedrijven maken echte koppeling

Wat opvalt is dat er maar weinig bedrijven een echte koppeling hebben gemaakt. Een boordcomputer stand-alone gebruiken is relatief eenvoudig te doen. U heeft dan een uren registratie, tracking and tracing en u kunt berichten doorsturen. Dat is vaak al een stap de goede richting op. Het koppelen met een TMS levert u echter de mogelijkheid op de ritstaten digitaal door te sturen: de chauffeur ziet exact wat hij moet doen, hij kan er meestal met één druk op de knop naar toe navigeren. Belangrijker is echter dat uw TMS automatisch bijgewerkt wordt: u weet nu aankomsttijd en vertrektijd zodat een kostprijsberekening veel zuiverder gemaakt kan worden. Het analyseren van wachttijden is nu voor het eerst goed mogelijk en kan veel geld opleveren. Levertijden op internet publiceren voor uw opdrachtgevers is hiermee mogelijk. Ook het automatiseren van een palletadministratie is hiermee te realiseren. En tenslotte kunt u veel beter dan eerst automatisch laten bijhouden waar u trailers af- en aankoppelt.

 

Wat als…

Het doorsturen van een eenvoudige rit is meestal wel te doen. Maar wat als de planner de rit in de loop van de dag aanpast? Of de chauffeur de rit in een andere volgorde rijdt? Of de chauffeur vanwege pech een andere trekker meeneemt? Of wanneer u voor meerdere verladers voor één klant gaat lossen? Dit soort situaties laat pas echt goed zien hoe goed het TMS en de boordcomputer op elkaar afgestemd zijn.

 

Het belangrijkste advies is vooraf goed en in detail vast te stellen wat u van de koppeling verwacht. Daarna moet u met uw leveranciers goed afstemmen wie welke verantwoordelijkheid heeft zodat u niet achteraf als een scheidsrechter de problemen aan het doornemen bent. Zorg er ook voor dat u tijdens de realisatie regelmatig kunt testen en zo nodig bijstuurt. Een uitgebreidere omschrijving van zo’n projectplan kunt u op verzoek toegestuurd krijgen.

 

Tenslotte een rijtje problemen uit de praktijk:

 • Niet alle opdrachten uit de ritstaat worden naar de auto doorgestuurd;
 • Het updaten van een rit lukte helemaal niet;
 • De bijgewerkte rit in het TMS werd door elkaar gegooid;
 • Na een foute ingave crashte de koppeling en kwam er geen enkel bericht meer door;
 • Na het versturen van een fout in de ritstaat crashte de boordcomputer (met ook alle urengegevens);
 • Navigeren naar het volgende adres maakt de boordcomputer erg traag of liet hem zelfs crashen;
 • De chauffeur ontving de verkeerde ritstaat;
 • Het rit in het TMS verloor stops die er voorheen wel op stonden;
 • De palletadministratie voor een klant werd beschadigd;
 • De auto kreeg een oude ritopdracht opnieuw toegestuurd;
 • De auto kreeg helemaal geen berichten meer.
 • De logica van de boordcomputer werkt anders dan in het TMS (bijvoorbeeld bij het omkoppelen van trailers).
   

Samengevat geeft het koppelen van een boordcomputer aan uw TMS veel voordelen: sneller werken en meer inzicht. Let er wel op dat uw charters zonder boordcomputer niet meedoen! Het vooraf goed vastleggen wat en hoe u wilt is absoluut noodzakelijk om de grote investering het volle rendement te laten geven.

Reageer op dit artikel