blog

Praktische tips ter voorkoming van ladingdiefstal

Distributie

Consumentenelektronica, voeding en kleding zijn de meest gestolen goederen tijdens transport. De helft (52 procent) van deze diefstallen vindt plaats in het weekend. Expert Wouter Wissink, van bedrijfsverzekeraar Chubb, biedt preventietips want bedrijven kunnen zelf veel doen om ladingdiefstal te voorkomen.

Praktische tips ter voorkoming van ladingdiefstal
Ladingdiefstal

Het principe geldt: de gelegenheid maakt de dief. De beste manier is om de hele transportketen door te nemen met behulp van een preventiedeskundige en hierbij mogelijke zwakke plekken bijtijds te onderkennen en te elimineren. Dit is echter een tijdrovende en kostbare manier en daarom is het slechts voor enkele bedrijven weggelegd. Er zijn echter ook veel eenvoudige preventieve maatregelen te nemen, die de kans op een ladingdiefstal aanzienlijk verminderen. Dit artikel geeft een aantal praktische tips.

 • Cargo at rest is cargo at risk’

Basis is dat er goede afspraken worden gemaakt met de vervoerder van de lading en/of de chauffeur en dat het principe van “cargo at rest is cargo at risk” zoveel mogelijk wordt gehandhaafd. Immers uit statistieken blijkt dat de meeste ladingdiefstallen plaatsvinden op rustplaatsen (39 procent) en bedrijfsterreinen (27 procent). (Bron: Tapa).

 • De route

Een eerste stap is het analyseren van de te rijden route samen met de chauffeur. Maak afspraken over waar er gestopt mag worden. Stel hiervoor een lijst op van veilige parkeer- en overnachtingplaatsen zodat de chauffeur deze kan meenemen. Bespreek geen details over de route en lading met andere partijen, ook niet via telefoon of zendapparatuur. In geval van vertragingen in het transport is het belangrijk dat chauffeurs dit melden en dat vervolgens wordt besproken met de leidinggevende waar tijdelijk geparkeerd mag worden.

 • Rustplaatsen

Waak voor een vast keuzepatroon in overnachtings- en rustplaatsen. Wissel deze regelmatig af en zorg er voor dat u de route dusdanig plant dat rusten en overnachtingen altijd op veilige plaatsen plaatsvinden. Zelf kunnen chauffeurs hun vrachtwagens op goed verlichte plaatsen parkeren, bij voorkeur binnen een omheining of op speciale aangewezen veilige parkeerplaatsen. Probeer echter overnachtingen zoveel mogelijk te beperken. Rustplaatsen zijn toch één van de meeste voorkomende plekken waar ladingdieven toeslaan.

 • Vrachtwagen

Naast het onder de loep nemen van de route en het nauwkeurig uitzoeken van de rustplaats, kunnen ook maatregelen genomen worden rondom de vrachtwagen. Door bijvoorbeeld de wagen in de ochtend te laden en daarna direct aan de rit te beginnen. Als de wagen in de avond wordt geladen dienen er duidelijke afspraken te worden gemaakt waar de vrachtwagen ´s nachts wordt geparkeerd. Surveilleer voor vertrek de omgeving op verdachte activiteiten. Veel transporten worden vanaf de fabriek gevolgd en men slaat toe zodra er een gelegenheid is. Verdachte activiteiten kunnen eventueel bij de politie gemeld worden en het kan soms verstandig zijn transport uit te stellen.

Check ook de conditie van de vrachtwagen voor vertrek, repareer onvolkomenheden en zorg voor voldoende benzine tot eerste geplande stop, identiteitsbewijzen, tolgelden etc. Eenmaal aangekomen op de rustplaatsen, is het belangrijk dat chauffeurs zoveel mogelijk bij de vrachtwagen blijven en waar mogelijk zodanig de wagen parkeren dat eventuele diefstal wordt bemoeilijkt, bijvoorbeeld met de laaddeur tegen een muur.
Eventueel kunnen chauffeurs onderling afspreken om gezamenlijk te rusten, voor zover mogelijk en afhankelijk van eventuele wettelijke rusttijden.

Naast genoemde punten is het ook verstandig om gebruik te maken van de diensten van organisaties die goede contacten hebben met de lokale politie. Dit geldt vooral bij internationale transporten (bijv. Eurowatch). Daarnaast bestaan er steeds meer moderne technische hulpmiddelen waar gebruik van gemaakt kan worden. Tracking en tracing systemen en andere high-tech beveiligingsmiddelen zijn tegenwoordig tegen relatief lagere kosten verkrijgbaar.

 • Personeelsmanagement

Personeelsmanagement is een ander belangrijk onderdeel van het preventiebeleid binnen een onderneming. Een veilig transport valt of staat met goed opgeleid en gemotiveerd personeel. De medewerking van chauffeurs, beladers en managers is cruciaal om ladingdiefstallen te voorkomen.

 • Train medewerkers en chauffeurs op veiligheidsaspecten en ontwikkel daarmee een veiligheidscultuur binnen de onderneming. Veiligheid dient een vast agendapunt te zijn tijdens overlegbijeenkomsten.
 • Huur eventueel derden in om trainingen te geven over overvalpreventie
 • Motiveer chauffeurs om ervaringen te delen. Meld verdachte activiteiten onmiddellijk, analyseer deze en deel deze met andere chauffeurs.
 • Screen toekomstige medewerkers. Check referenties en diploma´s en controleer CV´s op onregelmatigheden. Volgens beveiligingsspecialisten vinden veel ladingdiefstallen plaats op basis van “inside information”.
 • Verdeel verantwoordelijkheden binnen de organisatie. Zorg dat zo weinig mogelijk mensen de exacte lading en route kennen. Houdt in- en uitgaand transport gescheiden, eventueel ook fysiek.
 • Berg ladingpapieren op een veilige manier op.
 • Evalueer regelmatig het veiligheidsbeleid. Criminelen zitten niet stil en bedenken steeds weer nieuwe technieken om toe te slaan.
 • Werken met derden

Veel transporten worden uitbesteed aan derden en vervolgens weer aan lokale onderaannemers. Hoe meer organisaties er betrokken zijn bij het transport hoe hoger het risico. Ook de betrokkenheid van onderaannemers neemt af naarmate men verder van de opdrachtgever staat.

 • Selecteer zorgvuldig transport- en expeditiebedrijven. Aan deze bedrijven worden goederen toevertrouwd vanaf het moment dat deze het bedrijf verlaten totdat deze op de eindbestemming aankomen.
 • Vermijd zoveel mogelijk verdere onderaanneming. Maak duidelijke schriftelijke afspraken hierover.
 • Check het preventiebeleid van de transportonderneming. Verzeker u ervan dat het transportbedrijf de genoemde preventieve maatregelen uitdraagt binnen de onderneming.
 • Voer audits uit bij het transportbedrijf. Controleer de locatie en kijk of er een goede inbraakbeveiliging is, het terrein omheind is en inspecteer de staat van de vrachtwagens.
 • Identificeer chauffeurs voor het afhalen van goederen. Check de identificatie met het transportbedrijf.
 • Check de financiële status van het transportbedrijf.
 • Controleer of het transportbedrijf een (formeel) kwaliteitsmanagementsysteem heeft
 • Voer regelmatige audits uit.
 • Maak eventueel afspraken over een bonus/malus systeem. Laat de transporteur het voordeel plukken van een lage schaderatio.

Vanzelfsprekend kan er ook een aantal technische maatregelen genomen worden om ladingdiefstal te voorkomen zoals een betere beveiliging van de vrachtwagen. Dit artikel richt zich echter slechts op organisatorische maatregelen die elke transporteur eenvoudig en zonder al te veel kosten kan invoeren.

Reageer op dit artikel