blog

De crisis doet innoveren

Distributie

Ik zie een mix van reacties op de crisis: een staalbedrijf heeft een project met ons on-hold gezet, een retailer heeft de businesscase dubbel gecheckt en het project alsnog gestart, en een expressbedrijf wil onze oplossing versneld uitrollen. De totale balans slaat tot nu toe positief uit: de crisis doet innoveren.

Er wordt wat afgeschreven over de economische crisis met al zijn grillen Bijna niemand durft zich te wagen aan uitspraken hoe groot de krimp wordt, hoe lang de recessie aanhoudt en wat dit nu precies betekent voor de logistiek.

 

Ook zien we de keerzijde: lang niet iedereen ziet het als een bedreiging en ziet ook kansen. 

 

Binnen mijn bedrijf Ortec zie ik zo een mix van klant-reacties: een staalbedrijf heeft een project met ons on-hold gezet, omdat er nu geen enkele kosten gemaakt mogen worden. Een retailer heeft de businesscase dubbel gecheckt alvorens nu een groot project met ons te starten, en een expressbedrijf wil onze oplossing versneld uitrollen vanwege de behaalde besparingen tot nu toe.

 

De totale balans slaat tot nu toe positief uit: de crisis doet innoveren.

 

Dat is ook de mening van Balkenende en Rinnooy Kan (innovatieplatform en SER): Nederlanders zijn gewend aan tegenwind en leren daarmee harder te trappen.

 

Mooi gezegd, maar de vraag is hoe? Ik kom de volgende antwoorden tegen:

 

1. Breng je risico-profiel in kaart

In hoeverre hangt u af van bepaalde klanten of conjunctuur-gevoelige sectoren? Als dit risico hoog is, in hoeverre bent u daarbij ook flexibel in staat om in te spelen op veranderingen?

 

2. Breng de relatie tussen kosten en service in kaart

Hoeveel kost een bepaalde service of leverpatroon? Zijn klanten bereid om deze kosten ook te betalen, is dit juist jullie meerwaarde of is "goed is goed genoeg"?

 

3. Optimaliseer

Ga van vaste naar dynamische ritten, combineer klanten in een rit, of combineer ritten met een voertuig, om zo een lager kostenpatroon te hebben dan de concurrent.

 

"When the sun goes down you see the stars". Wat zijn uw ervaringen om een star te worden en te blijven? Hoe trapt u harder bij tegenwind? Ik ben benieuwd.

 

 

Reageer op dit artikel