blog

Palletstapeling bepaalt optimale vervoersprestatie

Distributie

Bespaar op uw logistieke kosten door het kiezen van de juiste palletstapeling. Laat systemen en ‘gezond boeren verstand’ samenwerken, zegt Leo Leijtens van J&L Logistiek Adviesbureau. Optimale palletstapelingen vormen de basis voor een optimale vervoersprestatie in de supply chain.

Supply chains worden sterk beïnvloed door een groot aantal factoren. Eén van die factoren is standaardisatie. Systemen schrijven razendsnel voor hoe de producten verpakt dienen te worden, hoe de verpakkingen op pallets gestapeld dienen te worden en hoe de pallets vervolgens  in vervoermiddelen geladen dienen te worden. De meest optimaal berekende oplossing wordt gekozen door de organisatie.
  

Opslingereffecten
Echter, zonder nazorg kan niet bepaald worden of de oplossing in de praktijk ook de meest optimale is. Het rekenen met toleranties leidt tot ‘opslingereffecten’. Hierdoor treedt er suboptimalisatie op, wat leidt tot hoge integrale logistieke kosten. Deze kosten worden als gegeven beschouwd met de veronderstelling dat dit de laagst mogelijke kosten zijn.

 

Invloeden op de logistiek

Dagelijks worden producten over de gehele wereld vervoerd. De manier waarop dit transport plaatsvindt, is sterk afhankelijk van een aantal invloedsfactoren:

  • de keuze van de verpakkingsmaterialen
  • de fysieke eigenschappen van de producten
  • de keuze van de beladingswijze; los beladen of op pallets
  • de keuze van de lastdrager (pallet); eenmalige pallet, meermalige (pool)pallet, europallet, Chep-pallet, LPR-pallet, DPB-pallet, etc.
  • de keuze van het vervoermiddel; 20 ft -, 40 ft -, 45 ft -, ‘dry’-, ‘Reefer-container, vrachtauto
  • de keuze van de modaliteit; weg, spoor, water, lucht, multimodaal
  • de mogelijkheden van het productie apparaat
  • de verschillende wetgevingen in de verschillende landen

 

Beperkingen omzetten in kansen

Om te komen tot een optimale vervoersprestatie is het noodzakelijk om allereerst naar de mogelijkheden te kijken om de palletstapelingen aan te passen. Het productieapparaat dient de aanpassingen te kunnen realiseren, bijvoorbeeld de palletisers dienen meerdere, verschillende stapelingen te kunnen produceren.

De wetgeving in Nederland is niet gelijk aan de wetgeving in bijv. Amerika. In Nederland wenst men daarom het zwaartepunt van de lading op de achterassen, terwijl men in Amerika juist het zwaartepunt op de voorassen wenst.
 

De maximale gewichten, welke over de weg vervoerd mogen worden, laten grote verschillen per land zien. Dit neemt niet weg dat er geen mogelijkheden zijn om het grootste gedeelte van het traject zo optimaal mogelijk uit te voeren. Als in Nederland de maximum payload 26.400 kg bedraagt en in Amerika 20.000 kg, kan het ‘reduce en reconfigure’-principe worden toegepast, waarbij de containerbelading voor het laatste stukje van het traject wordt aangepast.
  

Het is dus belangrijk om zo slim mogelijk met de invloedsfactoren om te gaan, om het vervoer tegen minimale kosten uit te voeren.

 

Milieu

Transportoptimalisatie leidt niet alleen tot lagere kosten in de keten, maar hebben, door de afname van het aantal transportbewegingen, direct een gunstig effect op de CO2 uitstoot.

 

Kwaliteit, schade, concurrentie en diefstal

Door het optimaliseren van de palletstapeling wordt een stabielere lading gecreëerd. Hierdoor vermindert de kans op transportschade, door verschoven ladingen, aanzienlijk.

Een optimale palletstapeling leidt eveneens tot een verhoging van de beladingsgraad. Hierdoor kan de container als vervoermiddel concurreren met de vrachtauto.

De fysieke eigenschappen van de container zorgen vervolgens voor een afname van het aantal diefstallen van lading.

De inzet van containers in het goederenvervoer schept kansen ten aanzien van het multimodaal vervoer.

 

Zie ook:

 Belading Optimalisatie Programma.

Reageer op dit artikel