blog

Mondiale zeevracht in zes jaar 50 procent meer waard

Distributie

Mondiale zeevracht in zes jaar 50 procent meer waard
Klik op de afbeelding voor een vergroting

Niets beter dan een goede one liner om het belang van logistiek tijdens feesten en partijtjes inzichtelijk te maken! Eén van de one liners die ik regelmatig gebruik is dat zo’n 90 procent van de internationale handelsstromen over de zee gaan, en dat we daarom als Nederland moeten blijven investeren in onze havens.

Deze 90 procent had ik een paar jaar geleden opgepikt uit een internationaal tijdschrift, maar de wereld draait door en dus was het tijd voor een check.

Via de laatste Unctad-statistieken (onderdeel Verenigde Naties) kwam ik er achter dat het percentage van 90 procent zeevracht in de mondiale handel klopt, ten minste als we de handel tussen de 27 EU-landen onderling buiten beschouwing laten. Het exacte aandeel van de zeevracht in de mondiale handelsstromen in tonnen voor 2006 was 89,5 procent (minus intra EU-handel). Voor het vervoer over land blijft er dan 10,2 procent over, en voor de luchtvracht 0,3 procent.

Natuurlijk roept dit de vraag op wat de invloed van de intra-EU handel is. Een recente studie van Lloyd’s (december 2007) geeft het antwoord: als we de intra-EU handel meetellen gaat 77procent van alle internationale wereldhandel in tonnen over zee. Het aandeel transport over land is 22,7procent, waarvan 6,7procent pijpleidingtransport. En de resterende 0,3procent blijft luchtvracht. Het aandeel 90procent zeevracht is dus feitelijk 77procent. Tijd om de one liner bij te stellen, en zo zie je maar dat statistieken afhankelijk zijn van de definities die gehanteerd worden.

Volume in tonnen zegt heel wat, maar het is nog interessanter om te weten wat de waarde is van de mondiale handelsstromen. De Unctad heeft dat ook in kaart gebracht. De uitkomst is dat een ton luchtvracht in 2006 een gemiddelde waarde had van ruim 63.000 dollar, een ton zeevracht een waarde van 943 dollar en een ton vracht over land 1.878 dollar. Kortom, luchtvracht was in 2006 gemiddeld 67 x zoveel waard als zeevracht. Niet verrassend natuurlijk, maar wel opvallend is dat dit verschil de afgelopen jaren aan het teruglopen is. In 2000 was het verschil namelijk nog 91 x, en de gemiddelde waarde van zeevracht is in 2000-2006 met maar liefst 51 procent gestegen. De waardestijging van goederentransport over land en door de lucht is hier met 27 procent en 12 procent behoorlijk bij achtergebleven. Een gemiddelde waardestijging van bijna 10 procent per jaar voor de zeevaart is fors, en er zijn hier twee verklarende factoren voor.

Ten eerste wordt door de verdergaande globalisering steeds meer goederen over de zee vervoerd, in toenemende mate ook eindproducten en halffabrikaten.

Ten tweede is de prijs van grondstoffen sinds 2004 de lucht in geschoten, vooral olie is hiervan het voorbeeld. Deze stijging in de grondstofprijzen is sinds eind 2006 versterkt doorgezet, en ge-combineerd met de daling van de dollar betekent dit dat de waarde van zeevracht inmiddels een stuk boven de 1.000 dollar zal liggen. Dit schept ruimte voor Nederlandse logistiek dienstverleners om meer omzet te behalen door de goederenstromen zelf en de informatie-stromen er om heen op een onderscheidende wijze te managen.

Reageer op dit artikel