blog

Korte metten met de export!

Distributie

Korte metten met de export!
Douaneregels

DPL-lijsten, handelembargo’s en productclassificaties. In één woord Export Compliance. Voldoen bedrijven nou aan al die nationale en internationale regelgevingen voor export? Nee! En dat heeft boetes, juridische kosten, slechte publiciteit en zelfs het verlies van klanten of exportprivileges tot gevolg. Het gaat hierbij overigens niet alleen over de uitvoer van producten. De verplichtingen strekken zich uit tot zelfs inkoop en personeel.

Sinds de jaren vijftig zijn de handelsbeperkingen gestaag verminderd. Maar wat we nu zien, is dat er aan allerlei kanten weer, veelal juridische en administratieve drempels, worden opgeworpen om de vrije uitwisseling van goederen en diensten te beperken. Het mag duidelijk zijn dat de invoering van de nieuwe regelgeving een enorme impact heeft op de doorlooptijden binnen de keten en verstoringen kan veroorzaken. Alleen al de hoeveelheid regels waar een bedrijf aan moet voldoen, die vaak aan verandering onderhevig zijn, maakt het noodzakelijk om continu in de gaten te houden wat er in de verschillende landen gebeurt.

 

Kiezen juiste incoterm levert geld op

De nieuwe regelgeving biedt echter ook kansen. Kijken we bijvoorbeeld naar de Incoterms dan zien we dat deze steeds belangrijker worden. De Incoterm die door de contractpartijen wordt gekozen, bepaalt wie instaat voor de kosten van elk transportonderdeel, wie verantwoordelijk is voor het laden en lossen en wie het risico draagt gedurende de reis over de aardbol. De Incoterm beïnvloedt dus zeer direct de grondslag voor het berekenen van de douanewaarde voor in te voeren goederen. Het kiezen van de juiste vorm kan dus heel direct geld opleveren. Het vraagt echter om een goed ingerichte logistieke keten en vooral een kritische blik op de activiteiten die je als bedrijf zelf doet en de activiteiten die je aan een ander over laat. Hiermee kun je enkele juridische valkuilen omzeilen. Het vraagt steeds meer juridische kennis en is tot op dit moment zeker geen sinecure! Velen van u zullen zich hierop hebben verkeken.

 

Lees ook:

 

 

Reageer op dit artikel