blog

Amerikaanse zorgen over stijgende logistieke kosten

Distributie

Amerikaanse zorgen over stijgende logistieke kosten
Logistieke kosten USA

Het Amerikaanse bedrijfsleven gaf in 2005 bijna 1.200 miljard dollar uit aan logistieke activiteiten als transport, handling en warehousing, voorraden en supply chain management. Dit betekende een forse toename van ruim 150 miljard dollar ten opzichte van 2004. (Door Kees Verweij).


De oorzaken zijn hogere brandstofkosten, toenemende congestie rond de miljoenensteden en havengebieden aan de oost- en westkust, nijpende tekorten aan vrachtwagenchauffeurs en stijgende kosten voor veiligheid.

Afgezet als percentage tegen het nationaal inkomen lijkt er in 2003 een trendbreuk te zijn opgetreden. In de twintig jaar vóór 2003 zijn de logistieke kosten gestaag gedaald van 12,3 naar 8,6 procent van het nationaal inkomen. In de afgelopen twee jaar is er weer een stijging tot 9,5 procent van het nationaal inkomen opgetreden. De Amerikaanse logistici verwachten dan ook een terugkeer naar een ‘double digit’ logistiek kostenpercentage ten opzichte van het nationaal inkomen in 2006.

Amerikaanse bedrijven maken zich flink zorgen om de uit de pan stijgende kosten, en klagen steen en been over de slechte infrastructuur aan de oost- en westkust van het land.

De situatie in verschillende havens aan vooral de westkust wordt als dramatisch geschetst, en men kijkt met jaloerse blik naar de moderne en efficiënte havens in Europa en Azië.

Ook op de weg is de situatie voor het vrachtvervoer per jaar aan het verslechteren. Het Texas Transport Institute heeft berekend dat de congestie op de weg Amerika per jaar circa 65 miljard dollar kost, en de kosten van een uur vertraging voor een vrachtwagen ruim 72 dollar.

Ook op het spoor treden congestie en vertragingen op, mede omdat sinds 1980 twee maal zo veel per spoor wordt vervoerd, terwijl de lengte van het spoornetwerk met vijftig procent is teruggebracht.

Kortom, de roep om grootschalige investeringen in de Amerikaanse transportinfrastructuur is luid en het bedrijfsleven is bereid hierin haar deel bij te dragen.

Is de Amerikaanse trend van stijgende logistieke kosten ook te merken in Nederland? Ja, met wat slagen om de arm omdat we in Nederland deze kostengegevens niet zo nauwkeurig en consequent bijhouden als in de USA.

De logistieke kosten in Nederland in percentage van het nationale inkomen waren 9,4 in 2004 (berekend door ATL/Fraunhofer 2005). Daarnaast spelen enkele belangrijke problemen uit Amerika ook in ons land, zoals stijgende brandstofprijzen, toenemende congestie rondom de mainports en toenemende kosten voor veiligheid. Wellicht kunnen we daarom leren van de gekozen oplossingen in Amerika, met name op het gebied van het opzetten van publiek private partnerships voor verbetering van regionale goedereninfrastructuur en het in de praktijk implementeren van veiligheidsmaatregelen in de logistieke keten.

Reageer op dit artikel