blog

Treinen en IT

Distributie

Eén van de transportmodaliteiten waar het lijkt dat IT alleen in technische systemen gebruikt wordt, is personen- en goederenvervoer per trein. Geavanceerde systemen voor beveiliging en sensorinformatie voor optimaal onderhoud van materieel zijn of worden – zij het soms met wat vertraging – ontwikkeld.

Waar minder aandacht aan wordt besteed zijn ontwikkelingen die plaatsvinden om de serviceverlening aan het personen- en goederentransport enorm te verbeteren. Deze verbeteringen betreffen zowel de online informatieverschaffing aan klanten als de plannings- bookings- en afrekensystemen voor de verschillende transportservices. Voor planningsystemen gebeurt veel in de zogenaamde Backoffice, waar recentelijk onderzoek van wiskundig hoog niveau tot echte doorbraken op het gebied van optimalisering van dienstregelingen en revenue management heeft geleid. Nederlandse toponderzoekers hebben op dit gebied nationale en internationale prijzen gewonnen. De participatie van Nederlandse onderzoekers in Europese onderzoeksprojecten over railtransport is zelfs indrukwekkend te noemen. Ook in dit onderzoek vindt momenteel een verschuiving plaats van planning naar online optimalisering van operationele processen. Het Europese Arrival project (Algorithms for Robust and online Railway optimization: Improving the Validity and reliAbility of Large scale Systems) waarin Nederlandse onderzoekers participeren, is hiervan een voorbeeld. Maar ook nationaal onderzoek over smart card en RFID technologie om de service naar klanten, over de modaliteiten heen, te verbeteren is soms spectaculair. Zoals steeds liggen de echte problemen niet alleen bij de techniek en zijn de management uitdagingen de moeite waard. IT en logistiek blijft een leuk onderzoeksveld!

 

Prof. Dr. Ir. Jo van Nunen

Reageer op dit artikel