blog

Innovaties in TMS

Distributie

Auteurs Sandra Waenink en Jan Vieveen beschrijven de nieuwste innovaties binnen transport management systemen (TMS), waaronder het fenomeen assetmanagement. Ook geven zij aan welke trends zich momenteel in de VS voordoen.

Interfaces

Innovatie op het gebied van TMS-software richtte zich de afgelopen drie jaar vooral op het ontwikkelen van interfaces met andere systemen, zoals boordcomputer-/fleetmanagementsystemen, internet en andere supply chain management (SCM)-oplossingen, waaronder warehousemanagementsystemen (WMS). TMS-leveranciers in zowel Nederland als andere Europese landen geven aan dat ze zich ook de komende drie jaar hoofdzakelijk zullen toeleggen op de integratie van hun TMS met mobiele oplossingen, waaronder nu ook Radio Frequency Identification (RFID), en de IT-systemen van andere schakels in de logistieke keten. Verder zijn verschillende aanbieders bezig met het in de markt zetten van TMS-software als ASP-oplossing.

 

Knelpunten

TMS zijn overigens lange tijd zeer gesloten geweest, waardoor koppelingen met andere systemen lastig te realiseren waren. In de jaarlijkse ICT-enquête van TLN geven transportondernemers telkens weer aan dat het onderling koppelen van systemen een knelpunt blijft. Vaak spitst de discussie zich toe op wie de kosten voor het ontwikkelen van een interface voor zijn rekening moet nemen, als deze er nog niet is. Zo zijn bijvoorbeeld nog niet voor alle boordcomputersystemen standaardkoppelingen beschikbaar, vooral vanwege het grote en snel groeiende aanbod daarvan.

 

Kosten

Niet alleen koppelingen, maar ook andere ontwikkelingen waarmee transporteurs snel op de wensen van klanten kunnen inspelen, zoals het flexibel indelen van schermen en documenten of de weergave van kosten en opbrengsten tijdens het operationele proces, zijn relatief langzaam in de TMS-software verschenen. Een belangrijke reden hiervoor vormen de beperkte financiële middelen voor innovatie, zowel bij de transportondernemers als de ICT-aanbieders. Aan beide kanten gaat het vaak om MKB-bedrijven die niet altijd over voldoende middelen beschikken om snel te innoveren. De relatief langzame innovatie is overigens niet altijd een geldkwestie. Veel transportondernemers gaven in TLN’s ICT-enquête van 2005 aan ook onvoldoende kennis te hebben van ICT-ontwikkelingen, vooral het zinvol toepassen daarvan binnen de eigen onderneming.

 

Ontwikkelingen in de VS

In de Verenigde Staten schakelen veel TMS-aanbieders momenteel over op een standaard en open database zoals Microsoft SQL-server. Transporteurs/logistiek dienstverleners kunnen dan niet alleen de meegeleverde tools gebruiken, maar ook andere software uitkiezen die op de database werkt of deze laten maken. Goede voorbeelden zijn Crystal Reports en Microsoft Excel, die in Amerika steeds meer gebruikt worden om zelf interactief managementinformatie te genereren.

De meeste Amerikaanse TMS-software gaat uit van een centrale kern met specifieke transportfunctionaliteit. Veel (grotere) ondernemingen hebben echter aanvullende functionaliteit nodig, die dankzij de standaard en open database steeds makkelijker aan de kern te koppelen is. Veel leveranciers geven hier zelfs cursussen in.

 

Assetmanagement

Een andere trend in Amerika is dat de software specifieke functionaliteit bevat om de bedrijfsmiddelen, zoals chauffeurs, wagens, opleggers/chassis en laadbakken, administratief te volgen. Bijvoorbeeld: een wagen rijdt leeg naar Rotterdam, koppelt daar een oplegger aan, gaat de oplegger laden, rijdt naar Roosendaal, koppelt de oplegger daar af en koppelt een andere oplegger aan. Als de planner nu in Amsterdam met een andere auto de eerste oplegger wil aankoppelen, meldt het TMS automatisch dat deze ofwel nog onderweg is ofwel afgekoppeld in Roosendaal staat (en nog gelost moet worden). Een ander voorbeeld is dat de rijtijd van een chauffeur bij een bepaalde planning te lang wordt, waarop het TMS de planner waarschuwt.

Als deze functionaliteit, assetmanagement genaamd, wordt gekoppeld met boordcomputers ontstaat zelfs een real-time beheerssysteem dat niet alleen kan ingrijpen bij aankomende problemen, maar ook de prestaties bewaakt en eventueel communiceert naar de opdrachtgevers. In Amerika werkt al ruim de helft van de transportbedrijven op deze manier. Ook een aantal TMS-leveranciers in ons land bieden de mogelijkheid van assetmanagement, waaronder Com-Unit, DCS, GMT, HCTS, InforIT, Interchain, I-TeQ, Qurius en WICS.

Reageer op dit artikel