artikel

Huuskes reduceert fors aantal kilometers met oude logistieke oplossing

Distributie 2045

Slimmer, schoner, goedkoper. Om leveringen aan klanten duurzamer en efficiënter te maken, heeft groothandel Huuskes zijn transportmodel op de schop gegooid. De pilot is een succes. De foodspecialist wil meer routes aanpakken.

Huuskes reduceert fors aantal kilometers met oude logistieke oplossing

Het distributiesysteem in de foodsector voldoet niet meer aan de eisen van vandaag. Het omslachtige, tijdrovende systeem waar iedere klant voor zich de zogenaamd beste tijd van levering bepaalt, moet een innovatieslag maken. De manier waarbij de klant op een vooraf afgesproken tijd wordt beleverd, is steeds moeilijker te handhaven, onder meer door strengere milieueisen en verkeersdrukte. Bovenal kost de oude aanpak onnodig veel kilometers en dus CO2-uitstoot. Een visie die niet alleen leeft bij Huuskes, maar ook bij de klanten van de groothandel. Een van hen is Hendri Markvoort, hoofd voeding bij Gelre Ziekenhuis locatie Zutphen en klant van Huuskes: “Het moet slimmer, maar bovenal duurzamer. Dat past in de tijdgeest van vandaag. Doorgaan op de oude manier is geen optie.”

Minder kilometers

Freek Boele, logistiek makelaar van de Cleantech-regio (duurzame samenwerkingsorganisatie, actief in de regio Apeldoorn-Deventer) kwam de verschillende meningen ter ore. Reden voor Boele, die als doel heeft minder vrachtkilometers te realiseren, om de partijen eind 2017 bij elkaar aan tafel te zetten om een oplossing te zoeken voor het transport- en duurzaamheidsvraagstuk. Ook      Leonie van Driel, logistiek makelaar van Beter Benutten regio Twente, heeft actief meegewerkt aan dit project. De opdracht was ‘even simpel als moeilijk’: zoek een systeem dat sneller en efficiënter is, maar bovenal milieuvriendelijker.

 

huuskes

 

Oude logistiek in nieuw jasje

De oplossing: een logische, efficiënte ronde rijden. De organisaties, waar vijf klanten (alle zorginstellingen) en dertien locaties bij betrokken zijn, zijn overgestapt op het milkrun-principe. De locaties worden sinds begin dit jaar volgens een zo efficiënt mogelijke route bevoorraad. De bezorgroutes van Huuskes zijn geoptimaliseerd, door te werken met gespreide leveringen over de dag in plaats van vaste levertijden in de ochtend. Huuskes en zijn klanten, onder leiding van de logistiek makelaars, zijn in februari met een pilotproject gestart op de route Enschede-Zutphen. Vanuit het nieuwe Huuskes-dc in Enschede (30.000 vierkante meter groot) worden de zorginstellingen volgens een vaste ronde bevoorraad.

 

Het gaat er om dat je kunt aantonen dat iedereen baat heeft bij de samenwerking.

 

Barend Westhuis, operationeel manager expeditie en logistiek van Huuskes. “Voorheen werd de route om de wensen van de zorginstelling heen gepland. Het resultaat was een inefficiënte route met veel extra, onnodige kilometers. Deze oude afspraken hebben we losgelaten. Dat levert ons een enorme winst op in termen van efficiëntie, spitsmijding, maar bovenal minder kilometers en dus minder CO2-uitstoot.” In de praktijk betekent dat dat Huuskes per dag, op een route van pakweg 250 kilometer, 50 kilometer minder rijdt. Westhuis: “Qua aantal is dat niet heel veel, maar het betreft dan ook een kleine route. Boele: “We zijn bewust klein begonnen, Dan boek je eerder succes.”

 

 

Besef boven geld

Voor een goede ketensamenwerking moet geld niet de drijfveer zijn. Boele: “Het gaat er om dat je kunt aantonen dat iedereen baat heeft bij de samenwerking.” En de voordelen zijn helder, volgens Markvoort van het Gelre Ziekenhuis: “Naast een duurzamer traject zijn de leveringen stipter, waardoor we ons personeel strakker kunnen inplannen en dus inzetten. Flexibiliteit in bestellen is een ander voordeel. Gelre gooit door de nieuwe transport- en dus bestelwerkwijze zo’n 10 procent minder ongebruikte maaltijden weg. “Door de verandering van de routetijden kunnen wij veel meer just-in-time bestellingen doorgeven, waarbij we beter weten hoeveel patiënten er zijn en hoeveel we daarvoor moeten bestellen. Vroeger moesten we door de onzekerheid rekenen met een zekere marge. Dat is nu veel minder nodig.”

 

Lees ook 
Oude logistiek is toekomst Schiphol

‘Goede ketenregie vraagt om visie en macht’

 

Westhuis: “Door de nieuwe opzet vertrekken we later (buiten de spits in plaats van tussen 3.00 uur en 6.00 uur), waardoor klanten nog op de dag van levering kunnen bestellen.” Voor Huuskes is efficiënter inzet van het wagenpark een potentieel groot voordeel: “Door deze opzet zouden we, als het project bedrijfsbreed wordt uitgerold, met één wagen twee routes op een dag kunnen doen.” Als alle klanten van Huuskes op de tientallen routes mee zouden doen, zou de groothandel zo’n 500.000 kilometer per jaar besparen. Of het zo ver komt, is maar de vraag. De wil is er wel, maar de klanten moeten ook mee willen in de nieuwe werkwijze. Ander punt is personeelsgebrek. Door gebrek aan chauffeurs moet Huuskes even een pas op de plaats maken voor de volgende pilot. Maar de route Enschede – Zutphen is inmiddels volledig overgestapt op de nieuwe werkwijze.

 

Besef boven geld
De succesvolle pilot is volgens de initiatiefnemers te danken aan timing (duurzaamheid leeft) maar vooral goede insteek. Besef creëren onder de deelnemers is in eerste instantie belangrijker dan de verdeelsleutel/geld. Eventuele financiële besparingen kunnen worden ingezet voor verdere innovaties op het gebied van CO2-besparingen. Meer weten over ketensamenwerking? Logistiek houdt eind dit jaar voor de derde keer Summit Ketenregie. 

 

Reageer op dit artikel