artikel

Files oplossen in de stad is niet zo moeilijk

Distributie

Files oplossen in de stad is niet zo moeilijk

Belangwekkende innovaties staan ons te wachten als we met elkaar in staat zijn om vervoersstromen te bundelen over de verschillende transportmodaliteiten (voor personen en goederen) heen. Stations­winkels via het spoor, retailers met behulp van stadsbussen, en cafés over de gracht.


Uit: Logistiek Magazine maart

 

Een tijdje geleden werd in NRC door Merel Klein voorgesteld om de grachten van Amsterdam te gebruiken voor bevoorrading van de binnenstad om daarmee de drukte in het centrum in te dammen. Slim en ook nog eens historisch verantwoord. Het is een stap in de richting om ‘systemen’ die niet met elkaar praten op elkaar af te stemmen. Het verkeersmanagementsys-teem en het openbaar vervoersysteem zijn vooral gericht op het efficiënt managen van mensen in de stad. Daarnaast zijn er verschillende logistieke beheersingssystemen om het goederenvervoer te managen. Alle systemen worden dramatisch onderbenut. Dit leidt tot een grote versnippering van de verschillende stromen richting de stad. Denk aan de zeer lage aantallen ‘carpoolers’, het openbaar vervoer dat een lage bezetting heeft tijdens de daluren en het vrachtvervoer dat rondtoert met een gemiddelde bezetting van ongeveer 70 procent.

Bundeling vervoersstromen

Deze versnippering van de verschillende stromen, naast de onderbenutting, geeft onder andere zicht op de mogelijk te behalen winstpotentie via een bundeling van de vervoersstromen. Bundelen van stromen wil zeggen dat verschillende volumes die eerst los van elkaar naar de stadsregio gingen, nu worden gecombineerd in eenzelfde transportmodaliteit. Hierdoor kunnen zowel de “quality of life” (ecologische voetafdruk en de luchtkwaliteit in steden) en de “quality of service” (bijv. vervoersbewegingen) beter op elkaar worden afgestemd. Er is dan wel noodzaak aan betere samenwerking, consolidatie en coördinatie tussen de logistieke dienstverleners, retailers, lokale overheden, bewoners en verladers. Een belangrijk doel is dan ook de efficiënte bundeling van fysieke goederenstromen in (stedelijke) gebieden, waardoor er minder negatieve effecten (congestie, minder overlast in steden) optreden. Wij zijn ervan overtuigd dat dit zal leiden tot belangrijke innovaties, die gebaseerd zijn op degelijke business cases, rekening houdende met de doelstellingen en beperkingen die zijn ingesteld door de stadsregio’s.

Cargo Hitching

Een gedegen oplossing die dit alles combineert, en dus een holistische kijk op de stad en de verschillende verkeersstromen vooropstelt, is wat het Dinalog R&D project Cargo Hitching behelst. Stationswinkels bedienen via het spoor, taxi’s die met pakketjes rondrijden, bussen die retailers beleveren, en – inderdaad – de cafés bevoorraden vanaf de gracht. Op die manier kunnen we echt een grote stap maken met het verminderen van files, schadelijke emissies, geluidsoverlast en ongevallen in onze steden. Dit uitdagende project wordt, naast een aantal universiteiten (TU Eindhoven, Universiteit Twente en Rijksuniversiteit Groningen) uitgevoerd onder andere met bedrijven als Last Mile Logistics, Binnenstadservice, Connexxion en Lekkerland. Daarnaast lopen er nog verschillende andere projecten: het Dinalog R&D project 4C4D en het EU Urban Europe project CONCOORD. Allemaal projecten met zelfde doel voor ogen: hoe kunnen we de stadsregio’s toegankelijk houden voor alle stakeholders, maar ook leefbaar.

Reageer op dit artikel