artikel

Bespaar 42 procent transportkosten met bundeling

Distributie

Bespaar 42 procent transportkosten met bundeling

Vijf studenten aan de Hogeschool van Amsterdam hebben een onderzoek uitgevoerd naar samenwerkingsmogelijkheden in de Fashion- en Retailbranche. Hieruit blijkt dat fashionretailers maar liefst 42 procent kunnen besparen op LCL zendingen en 22 procent op het verzenden van een 20ft container, mits zij de stap zetten om samen te gaan werken.

In het kader van de minor Airport Seaport Logistics aan de Hogeschool van Amsterdam en in samenwerking met RAAKPRO, en Dinalog hebben vijf studenten, Christiaan Ehlert, Eric Groot, Jaizel Maijenburg, Jochem van Veen en Egbert Verzijl, onderzoek gedaan naar samenwerkingsmogelijkheden in de Fashion- en Retailbranche. De studenten werden begeleid door Robert Velu en P. Jasperse. Er is gekeken naar de mogelijkheden voor samenwerking op het gebied van transport vanuit het Verre Oosten naar Rotterdam. Er wordt momenteel vrijwel niet samengewerkt waardoor het voor komt dat containers met een lage beladingsgraad worden getransporteerd. Er is veel geld te besparen wanneer concullega’s gaan samenwerken met behulp van een logistiek dienstverlener waardoor de containers efficiënter beladen zullen worden.

Onderzoeksaanpak

Tijdens het onderzoek is zowel gesproken met brancheorganisatie Euretco, als met verschillende Fashionretailers. Aan alle geïnterviewde personen werden dezelfde vragen gesteld. Een bijkomend product ten gevolge van de interviews is een scorecard om de bedrijven onderling te rangschikken en om te bepalen hoe en in welke mate een bedrijf geschikt is voor bundeling van goederenstromen vanuit Azië naar Rotterdam.

Trends in supply chain

In de supply chain zijn verschillende trends zichtbaar. De belangrijkste worden genoemd:

  • Snelle verandering in assortiment en collectie;
  • Opkomende e-commerce en efficiënte benutting hiervan;
  • Snellere verandering van de consumenten vraag;
  • Verkorten van de time-to-market.

Bij het verkorten van de time-to-market wordt het samenwerkingsaspect belangrijker. Voorheen zouden organisaties wachten met het verzenden van de goederen totdat de container vol is. Maar omdat de time-to-market korter wordt is dit niet meer mogelijk en moet er worden gebundeld om de containers vol te krijgen, op tijd te laten verschepen en hier kostenvoordeel mee te behalen.

Samenwerken in bundeling

Bundeling van goederenstromen kan bijvoorbeeld plaatsvinden door zendingen van verschillende Fashion- en Retail-organisaties bij elkaar in één container te consolideren. Dit kunnen LCL (Less than a Container Load) zendingen zijn die samen in een 20ft container gaan, maar ook twee 20ft LCL zendingen zijn die samen in een 40ft container gaan.

Bijna alle Fashion- en Retail-organisaties werken met de incoterm FOB (Free on Board). Dit betekent dat de fabrikant verantwoordelijk is voor het afleveren van de zending in de dichtstbijzijnde haven in het productie land waar de organisatie dit aangeeft. Dit zal inhouden dat de fabrikant de goederen bij het deconsolidatie centrum zal afleveren tegen dezelfde prijs, waarbij wel extra kosten voor het consolideren van de zending gemaakt worden door de logistieke dienstverlener. Hier zal de container met de verschillende producten van beide leveranciers  gebundeld worden en op aflevervolgorde geladen in een 20ft, 40ft of Highcube container en zo getransporteerd worden naar Nederland. In Nederland wordt de container op het chassis geladen en kan de vrachtwagen met één extra stop de producten afleveren bij beide opdrachtgevers. Een andere mogelijkheid is om te deconsolideren in Rotterdam en dan met twee aparte vrachtwagens de zending bij de klant te leveren. Alle denkbare scenario’s zijn uitgewerkt in een businesscase.

Een tegenargument dat vaak genoemd wordt om niet samen te werken op het gebied van transport, is het risico op vertraging bij de douane als de andere partij zijn documenten niet op orde heeft. Ook de angst voor schade aan de goederen speelt een belangrijke rol. Beide problemen kunnen aangepakt worden door de documenten ruim op tijd al te organiseren en voor vertrek foto’s te maken van de zending in de container.

Business case

Met behulp van een simulatietool, ontwikkelt door de Hogeschool Amsterdam op basis van de actuele zeevrachtprijzen en gegevens van APL Logistics, zijn de kosten berekend van verschillende scenario’s. Uit deze berekeningen blijkt dat er op dit moment gemiddeld 42 procent bespaard kan worden wanneer twee organisaties hun zendingen samenvoegen in één grotere container.

Dit concept is gebaseerd op Purchase Order Management, waarbij APL Logistics in een vroeg stadium al beschikt over de inkooporders van de opdrachtgever en de online boeking informatie van de producent in Azië. Hierdoor kan de logistiek dienstverlener in een vroeg stadium een voorstel doen aan een klant over mogelijkheden om samen te laden met andere partijen, als dat past. Dit houdt in de praktijk in dat APL Logistics de lading van opdrachtgever A bekijkt en een voorstel kan doen bij welke andere partij dit geladen zou kunnen worden.

Stel als voorbeeld dat klant A, 15 CBM aan lading heeft waarbij meestal een 20ft container besteld zal worden en deze met een minimale beladingsgraad naar Nederland verzonden zal worden. Als in deze situatie er in dezelfde laadhaven in de origin ook lading beschikbaar komt van klant B met  13 CBM binnen dezelfde periode om de geplande afvaartdatum te kunnen halen, dan zou er lading gecombineerd kunnen worden. Zodra beide klanten toestemming geven om hun lading bij elkaar te voegen kunnen zij beiden besparen op hun vrachtkosten. De transport prijs per klant op basis van het volume kan verschillen maar is wel voordeliger in verhouding tot een LCL-verscheping.

Er is zelfs gebleken dat er bespaard kan worden bij het verzenden van één volle 20ft container met een beladingsgraad van minimaal 85 procent.  Als APL Logistics de lading voor twee 20ft containers kan bundelen in één 40ft container kan hier ongeveer 22 procent op bespaard worden, op basis van de actuele zeevracht tarieven. Deze besparingen komen tot stand doordat er gebruik wordt gemaakt van een Multiple Stop Delivery, dit wil zeggen dat de container op meerdere adressen in delen wordt gelost en niet eerst wordt gedeconsolideerd in de haven van Rotterdam. De mogelijke besparingen zijn afhankelijk van de LCL tarieven ten opzichte van de vrachtprijs voor volle containers en zijn aan veranderingen onderhevig.

Conclusie

Als conclusie kan worden gesteld dat er significante kosten te besparen zijn als zendingen worden geconsolideerd in de origins waarbij op dit moment gemiddeld 42 procent bespaard kan worden ten opzichte van een LCL lading. Met name voor het midden- en kleinbedrijf of retailers die hun aanvoerhoeveelheden willen spreiden kan deze methodiek een besparing op de transportkosten opleveren.
Auteurs: Jaizel Maijenburg en Egbert Verzijl

Reageer op dit artikel