artikel

Nederlandse Scriptieprijs Logistiek 2012: Frank Nelen en Oskar van Eck

Distributie

Nederlandse Scriptieprijs Logistiek 2012: Frank Nelen en Oskar van Eck
Frank Neelen Scriptieprijs Logistiek

De Nederlandse scriptieprijs Logistiek is ontstaan in 2009 en heeft als doel studenten die een Bachelor-scriptie schrijven waarin logistiek een belangrijke rol speelt, aan te moedigen een kwalitatief uitstekende prestatie te leveren. Tevens krijgt logistiek talent de kans zich te profileren en hun onderzoeksresultaten aan een breder publiek te presenteren. Frank Nelen en Oskar van Eck zijn kanshebbers voor de prijs in 2012.

Frank Nelen (foto rechts)
Woonplaats: Wouw

Leeftijd: 22 jaar

  

Oskar van Eck (foto onder)
Woonplaats: Putte

Leeftijd: 21 jaar

   

Scriptie: Roll In Roll Out

In Roll In Roll out is onderzoek gedaan naar de inzet van binnenvaarttransporten voor continentale goederenstromen. Gedurende het onderzoek is een concept uitgewerkt met 45ft containers als ladingdragers, en bestaande binnenvaart container terminals als handling– en voorraadpunten. Deze keuzes zijn gemaakt om een laagdrempelig en eenvoudig concept te bewerkstelligen. Zo zijn 45ft containers qua maatvoering gelijk aan reguliere trailers in het wegtransport, wat de implementatie van dit concept in bestaande ketens ten goede moet komen.

Ook is aandacht geschonken aan het gebruik van bestaande faciliteiten, zoals schepen en inland terminals. Dit met als achtergrond om de investeringskosten van het concept zo veel mogelijk te beperken.

 

De kracht van Roll In Roll Out

Gedurende de volledige scriptie Roll In Roll Out wordt de aandacht gevestigd op de vraag of er een haalbaar intermodaal concept te creëren is voor continentale stromen. Er worden keuzes gemaakt die gericht zijn op bruikbare faciliteiten die hun waarde reeds bewezen hebben. Zo bestaan er inmiddels niet voor niets meer dan 40 binnenvaart container terminals in Nederland. Ook de (over)capaciteit aan binnenvaartschepen en waterwegen kan gebruikt worden. Het benutten van deze bestaande faciliteiten en technieken reduceert de nood aan investeringen voor een intermodaal vervoersconcept sterk. Daarnaast is de bekendheid met gecontaineriseerd vervoer bij veel verladers reeds aanwezig. Het gebruik maken van 45ft containers vergemakkelijkt ook de stap van wegtransport naar binnenvaart. Dit omdat beiden, de trailers en 45ft containers, qua maatvoering gelijk zijn.

 

Als gevolg van de eenvoud van het concept komen nog diverse neveneffecten naar voren.

  • Het concept met 45ft containers kan productieprocessen meer ‘rust’ geven, door deze containers als voorraadbuffer te laten functioneren.
  • Ook kan dit concept synchromodaliteit bevorderen. Grote volumineuze stromen, met bijvoorbeeld grondstoffen als blik en glas, kunnen per binnenvaart worden uitgevoerd. In geval van een spoedzending kan snel geschakeld worden door een container niet per schip maar per truck te transporteren.
  • Daarnaast is er een grote mate van standaardisatie in het concept aanwezig. Dit vooral door het gebruik van de 45ft container. Hierdoor kunnen verladers makkelijk toetreden tot het concept, wat schaalvoordelen in de hand werkt.
  • Er bestaan reeds vele binnenvaartdiensten tussen de mainports en het achterland. Deze diensten zouden ook kleine volumes aan 45ft containers kunnen transporteren. Dit tussen terminals die toch al op de vaarweg liggen van deze diensten.

  

Ook qua toekomstperspectief kan het concept kansrijk zijn. Zeker gezien de toekomstig verwachte toename van de transportbehoefte en de groeiende focus op duurzaamheid.

Wat betekend logistiek voor ons?

 

Frank: "Voor mij kan het begrip ‘logistiek’ verklaard worden middels het woord: ‘bindingsmiddel’. Zo verbindt logistiek de vraag en het aanbod van goederen en diensten. Dit onder andere door het regisseren en uitvoeren van wereldwijde transportketens, maar ook door fijnmazige distributie van losse producten.

Naast de directe transportbegrippen, vormt logistiek ook de link naar de bijbehorende regelgeving, geld- en informatiestromen. Logistiek is een cruciale functie om al deze stromen aan elkaar te ‘binden’."

 

"Daarnaast is logistiek niet enkel te vinden in de wereld van de fysieke goederenstromen. Maar ook in onder andere evenementen en in de zorg neemt logistiek een centrale functie in. En ook hier is logistiek het ‘bindmiddel’ voor afstemming tussen alle stromen. Want ook bij evenementen en in de zorg moeten de juiste goederen en diensten verbonden worden, zodat op de juiste plaats op het juiste tijdstip processen (zoals concerten en operaties) doorgang kunnen vinden."

 

Oskar: "Waar Frank vertelt dat logistiek voor hem een bindingsmiddel is om vraag en aanbod, en gehele transportketens aan elkaar te knopen, leg ik het meer uit als optimalisatie. Mijn inzien proberen we met logistiek bewust of onbewust sub optimalisatie toe te passen om bijvoorbeeld kosten te drukken op gebieden als;  minder transporten met gelijk volume, dezelfde productie, maar met grotere energiezuinigere machines. Volgens mij proberen we in de logistiek elke dag weer te zorgen dat ons ‘product’ goedkoper, maar niet minder wordt, om de klant zo goed mogelijk te kunnen bedienen.

  

Waar zijn wij onszelf over 5 jaar?

Frank: "Over 5 jaar hoop ik een uitdagende baan te hebben in het bedrijfsleven. Mede met hulp van de nominatie voor de VLM-scriptieprijs hoop ik dat er een mooie uitdaging op mijn pad komt. Gezien mijn brede interesse, kan deze uitdaging zich op vele vlakken bevinden. Maar altijd zal de voorkeur uit gaan naar een baan waarin logistiek een prominente rol vervult in een bedrijfs- of projectresultaat."

 

Oskar: "Vijf jaar van nu verwacht ik mijn mastergraad te hebben behaald aan de Tilburg University om zo nog meer kennis op gedaan te hebben zodat ik me klaar voel voor een interessante baan binnen het bedrijfsleven. Gedurende deze tijd hoop ik door te kunnen groeien tot een leidinggevende functie daar hier mijn passie ligt."

Reageer op dit artikel