artikel

Govera Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht: meer macht als platform

Distributie

Govera Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht: meer macht als platform
Govera stadsdistributie

De G4-steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht werken al acht jaar samen binnen Govera (Goederen Vervoer Randstad) met als doel de stedelijke distributie in de Randstad te verbeteren. De winst uit die samenwerking was voor Govera reden om een gooi te doen naar de Award Stedelijke Distributie.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Logistiek op 12 februari 2010.

GOVERA (AMSTERDAM, ROTTERDAM, DEN HAAG, UTRECHT)
 

 • Het enige verband in Nederland waarin de G4, RWS-directies, provincies, KvK’s, EVO, TLN, BVB en de Milieufederatie al acht jaar nauw samenwerken op het gebied van stedelijke distributie
   
 • Sterk op het inzoomen van alle aspecten omtrent stedelijke distributie zoals regelgeving, infrastructuur, techniek en logistiek
   
 • Goede resultaten bereikt met projecten als Kwaliteitsnet Goederenvervoer, Goederenuitgiftepunten (GUP) en regionale aanpak
   
 • Nieuwe projecten: bundeling distributie versproducten en horeca in Utrecht en pilot bouwlogistiek in stedelijk gebied
 • Meer informatie: http://www.govera.info/

  

Het cluster steden van Govera heeft zich aangemeld voor de Award Stedelijke Distributie. Voornaamste reden voor deelname is dat in de ogen van Govera dit cluster waarschijnlijk het enige platform in Nederland is waarin gemeenten, bedrijfsleven en regionale overheden structureel al jaren met elkaar samenwerken om het stedelijk goederenvervoer te verbeteren.

 

De aanpak is erop gericht te zoeken naar de meest kansrijke stedelijke distributie oplossingen en vervolgens te bepalen hoe deze toegepast kunnen worden in de hele Randstad. Govera investeert aansluitend in pilots om innovatieve concepten in de praktijk uit te testen.
 

Veel projecten

Bij haar inzending heeft Govera de jury van de Award Stedelijke Distributie een keur aan lopende en toekomstige stadsdistributieprojecten voorgeschoteld. Dat was vooral bedoeld om aan te tonen dat nauwe samenwerking tussen lokale en regionale overheden en het bedrijfsleven de enige mogelijkheid is om stedelijke distributie ingebed te krijgen in de G4-steden, de Randstad en de rest van Nederland.

Govera heeft bij haar inschrijving een aantal wapenfeiten van de afgelopen jaren op een rijtje gezet. Zo heeft het samenwerkingsverband het kwaliteitsnet Goederenvervoer over weg, water en spoor opgezet voor de Randstad als geheel. Ook monitort Govera de regionale uitwerking van het kwaliteitsnet voor wegverkeer in G4-regio’s. In Amsterdam, Rotterdam, Utrecht is dit inmiddels gerealiseerd.
 

Objectieve discussie

Een groot aantal gemeenten in de Randstad heeft de totstandkoming van een bevoorradingsprofiel financieel ondersteund. Dit is vooral bedoeld om te zorgen voor een objectieve discussie over de stedelijke distributie en ook om voldoende data te krijgen als basis voor kengetallen. Govera wil verder dat meer wordt gekeken naar een regionale aanpak in plaats van naar een lokale. Aan de hand van business cases wil het platform aantonen dat een efficiënte stedelijke distributie beter mogelijk is door te werken vanuit regionale structuren.
 

Pilot internetwinkels

Voor dit jaar heeft het Cluster Steden nog een aantal plannen op het programma staan. Zo wil het cluster dit jaar met internetwinkels een pilot opstarten om het gebruik van zogeheten goederenuitleverpunten (GUP) nog beter zichtbaar te maken in binnensteden.

Op het gebied van binnenstedelijke bouwlogistiek wil Govera onderzoeken of de inzet van de Afbouwbox of een bouwconsolidatiecentrum in de praktijk mogelijk is.
 

Aandacht

Henk van Laar, programmaleider van Govera, heeft een positief gevoel over het instellen van de Award Stedelijke Distributie. “Met deze Award wordt het onderwerp stedelijke distributie nog meer in de etalage gezet dan het afgelopen jaren al het geval was en dat is heel waardevol.”

Deelname was volgens Van Laar voor Govera belangrijker dan winnen. “Wij konden niet op tegen inzendingen als de bierboot en Binnenstadservice. Die projecten zijn veel concreter en beter afgebakend in vergelijking tot onze activiteiten. Toch was deelname een goede aanleiding om onze projecten beter onder de aandacht te brengen.”

Reageer op dit artikel