artikel

Geavanceerd plannen

Distributie

Het configureren van planningssoftware zodat de geproduceerde planning zo goed mogelijk in overeenstemming is met de werkelijkheid kan een intensief project zijn.

Vaak zijn er buiten de basisparameters (kosten per auto, snelheden etc) meer gegevens nodig om een realistische planning te maken. Daarnaast komen er extra mogelijkheden in de software beschikbaar die we hier bespreken.

 

Fileverwachtingen

Op de eerste plaats bouwen steeds meer softwareleveranciers file-verwachtingen in. Dat zijn feitelijk vertragingen die op bepaalde momenten en op bepaalde trajecten te verwachten zijn. Een auto die een kwartier later op een bepaald traject rijdt kan door files veel later aankomen dan een eerder vertrokken auto. Deze gegevens kunnen in belangrijke mate helpen een voor de chauffeur zo realistisch mogelijke route te plannen. Overigens is dit een gemiddelde ten aanzien van de fileverwachting. Incidentele files die veroorzaakt worden door slecht weer of een ongeluk zitten niet in de (gemiddelde) verwachting. Nog steeds kan een rit daarmee uit de hand lopen. Ook op rustige dagen (in de vakanties) of drukke  dagen  (de dag voor hemelvaart bijvoorbeeld) zullen de gemiddelde fileverwachtingen niet helpen.  De planner moet dan alsnog deze functie uitschakelen of alsnog handmatig correcties doorvoeren.

 

Beperkingen en kostenfactoren

Op de tweede plaats zijn er (met name in het buitenland) beperkingen en kostenfactoren. Zo zijn er rij-tijden beperkingen in het weekend en zijn er kosten verschillen door de Maut. In toenemende mate houdt de planningsoftware hier rekening mee. Zo kan het moeilijk af te wegen zijn of zendingen gecombineerd met een trailer vervoerd moeten worden, of met een (voor de maut) goedkopere bakwagen. Hier kan de software een belangrijke factor zijn in het maken van de meest rendabele rit.

 

CO2

Op de derde plaats komt het berekenen van CO2. In toenemende mate willen verladers een exacte toerekening hebben van het CO2 gebruik per zending. Tot op heden gebeurt dat vooral door periodegemiddeldes te berekenen. De uitstoot van CO2  hangt echter van vele factoren af:

 • Het type auto;
 • De samenlading;
 • De volledige rondrit.

 

Op basis van een rondrit stoot een auto X kilo CO2 uit. Meestal wordt een verdeling gemaakt op basis van alle ton-km’s of pallet-km’s. Een zending met 2 pallets die 80 km in de auto meerijden wordt zo minder CO2 toegerekend in vergelijking met een zending van 20 pallets die 120 kilometer meerijden. Het rekenen met CO2 uitstoot heeft nog een ander voordeel, buiten de scope van dit document: het kan helpen de verlader te overtuigen om wat minder star aan te bieden. Opties die hiermee bespreekbaar worden zijn:

 • Wat ruimere lostijden (zodat er meer gecombineerd kan worden);
   
 • Grotere zendingen;
   
 • Het aanvullen van zendingen zodat de auto vol kan rijden (bijvoorbeeld met snel lopende goederen);
   
 • Het combineren met retourlading (zodat het totaal aantal ton-km’s per rit hoger is en de verdeling voor een zending lager uitvalt).
Reageer op dit artikel