artikel

Doorleveringen en retourzendingen

Distributie

De tot nu toe beschreven scenario’s gaan allemaal uit van een aantal ritten die vanuit een vestiging gepland worden. Dat is vaak ook de praktijk. Anders wordt het wanneer een zending zo groot is dat u deze oppikt bij de klant en gelijk doorlevert.

Met name met grotere zendingen is dit efficiënter. Voor de plansoftware hoeft dit geen probleem te zijn maar het kan een complicerende factor zijn.

 

Een ander traject is het rekenen met retourzendingen. Vaak weet u op dag 1 waarop u de planning voor dag 2 maakt nog niet wat uw klanten voor retourzendingen of ophalers beschikbaar hebben. Het is mogelijk dat het in één trailer past, of dat u met twee auto’s moet komen.  Als u vooraf niets aan de software overdraagt voor wat betreft retourzendingen dan houdt de software hier ook geen rekening mee. Er zijn twee mogelijkheden om dit in de praktijk op te lossen:

  • Geef de software dummy zendingen van de ophaalklanten naar uw thuisbasis.
  • Laat de planningssoftware de auto’s de heen-rit op een bepaalde tijd eindigen (bijvoorbeeld 2 trekkers om 16 uur eindigen in Haarlem bij klant A).

In beide gevallen zal de software nu zorgen dat er tijdig capaciteit beschikbaar is bij de door u aangegeven adressen. Vanzelfsprekend moet de planner nog steeds innovatief zijn op het moment dat er meer of minder capaciteit gevraagd wordt dan vooraf bedacht is. Goede communicatie met uw opdrachtgever (zodat u vooraf beter geïnformeerd bent over de gewenste capaciteit) is hier van groot belang.

 

Tenslotte is een prettige bijkomstigheid het tonen van de actuele posities van de auto’s in de plansoftware. Als u hiermee de ritten  kunt aanvullen met de echte ophaalorders en dit direct naar de auto’s kunt sturen dan is een van oorsprong lastige keuze opeens bijzonder eenvoudig gemaakt.

Reageer op dit artikel