artikel

Onthaasten door gebruik van modal merge

Distributie

Onthaasten door gebruik van modal merge
Onthaasten

In de serie ‘Onthaasten in de keten’ in het kader van het programma ‘duurzame logistiek’ van Connekt, zijn verschillende concepten de revue gepasseerd die onthaasten ondersteunen. In dit artikel wordt het modal merge-concept verder uitgewerkt met behulp van Management Informatie Systeem Container Binnenvaart (MIS Cobiva), opgezet door Stichting MIS-Cobiva.

In het kader van ‘Rijden als het moet, varen als het kan!’ wordt het combineren van de modaliteiten truck en schip gestimuleerd. Ook mag trein hierbij niet vergeten worden. Door tijd optimaal te benutten, kan de juiste combinatie van modaliteiten worden ingezet voor het vervoeren van de goederen. Ook afstand speelt hierbij een rol. Zo kan het zijn dat de afleverplaats dichtbij spoor of binnenvaart ligt, waardoor deze modaliteit voor de hand ligt en het laatste traject met de modaliteit truck plaats vindt.
 

Modal merge
Optimaal gebruik van de verschillende modaliteiten (modal merge) door te kijken naar afstand, plaats van bestemming en tijd, kan bijdragen aan kosten en CO2-reductie. Om de goede keuze te kunnen maken, is ondersteuning van ICT vaak noodzakelijk. 
     

Management Informatie Systeem Container Binnenvaart
Stichting MIS-Cobiva heeft daarom het innovatieve ICT-systeem Management Informatie Systeem Container Binnenvaart opgezet. Dit moet het antwoord gaan bieden aan de huidige en toekomstige uitdagingen op het gebied van mobiliteit, duurzaamheid en efficiency in de containerbinnenvaart.
 

Hiermee zorgt de binnenvaart dat ze klaar zijn voor de geprognosticeerde groei door het Havenbedrijf Rotterdam. In deze geprognosticeerde groei zit ook indirect de eis die gesteld is aan de zeecontainer terminals op de Tweede Maasvlakte: 45 procent van de containers wordt afgevoerd per binnenvaartschip.
   
MIS Cobiva
Stichting MIS-Cobiva, een management informatie systeem container binnenvaart)  bestaat uit een samenwerking tussen vijf containeroperators. Deze vijf heten ook wel samen de ABCDR-combinatie en bestaat uit Alcotrans Container Line, Bulcontrans, Contargo, Danser Container Line en Rhinecontainer. Gezamenlijk willen ze de containerbinnenvaart professionaliseren.
Een van de manieren voor professionaliseren van de containerbinnenvaart is het gebruik van het MIS Cobiva-systeem. Een jaar geleden heeft de ABCDR-combinatie het initiatief genomen om dit systeem op te zetten.
 
De basis van het systeem is het tracken en tracen van de binnenvaartschepen door middel van GPS. De ‘GPS’ positie van het schip wordt via GPRS naar het MIS-Cobiva-systeem aan de wal gestuurd. De eigenaar/opdrachtgever van het schip kan dan in zijn applicatie zien waar het schip is, welke richting zij op vaart, hoe hard ze gaat, etc (zie onderstaand figuur). Daarnaast wordt deze informatie gekoppeld met gegevens op de MIS Cobiva-server zoals afspraken, reis- en ladinginformatie.

 

Hier zie je de route, richting en snelheid van één schip door de haven, ook de plaatsen waar het heeft stil gelegen.

In de rechterkolom zie je de gegevens van het schip.

  

 Zie hier schepen die zijn aangesloten, hier kan je op inzoomen.

Dit is maar een klein gedeelte van alle schepen die zich in het totaal gebied bevinden.

  
De applicatie maakt gebruik van geofencing. Door een bepaald gebied te omkaderen, wordt een signaal gestuurd zodra het schip dat gebied binnenkomt of uit vaart. Hiermee kunnen bijvoorbeeld verblijftijden bij terminals en in de haven worden berekend.
 
MIS Cobiva kan verder voorspellen hoe laat het schip op haar bestemming is, zoals navigatieapparatuur dat doet voor het wegtransport. Hierbij wordt rekening gehouden met bruggen, sluizen en de stroomsnelheden van rivieren. Door deze voorspellingen kan de keten beter gepland en bijgestuurd worden. Hierdoor kunnen onnodige wachttijden voor en door de vervolgmodaliteiten worden voorkomen.
 
Voordelen binnenvaart operators
MIS Cobiva geeft de binnenvaartoperator meer efficiency. Deze efficiency ontstaat met name door het inzicht in de vloot. Als de planner ’s ochtends op het werk is, hoeft hij niet alle schepen te bellen om te vragen waar ze liggen, hoe het staat met de lading, etc. In één overzicht heeft hij alle actuele gegevens. Toch wordt er meer gecommuniceerd, alleen vindt dit via het systeem plaats. Zo kunnen ook berichten verstuurd worden naar de schipper en naar kantoor. De schipper raakt hierdoor meer betrokken bij zijn schema en maakt daarom steeds meer onderdeel uit van het kantoor.
 
Door deze nieuwe wijze van werken kunnen de planners gemakkelijker oplossingen vinden voor de capaciteitverdeling van de lading die vervoerd moet worden. Dit zal betekenen dat hun werk er anders uit gaat zien. Zoals nu de planners verantwoordelijk zijn voor het plannen voor enkele schepen (in een bepaald gebied), zullen ze in de toekomst meer tijd hebben om service te bieden aan de klant.
   
Voordelen Container terminals
Iedereen kent de opmerking van de binnenvaartschipper wanneer hij wordt gebeld over de aankomsttijd bij de terminal, namelijk ‘ben er bijna’. De werkelijkheid is dat deze uitspraak kan zijn dat de schipper binnen vijf minuten arriveert, maar dit kan ook nog twee uur duren. MIS Cobiva zorgt ervoor dat hier geen onduidelijkheid meer over bestaat. Door de gegevens te presenteren aan de terminal operators (door middel van de applicatie) weet iedereen hoe laat het schip zal arriveren.
   
Met deze informatie kunnen meerdere processen verbeterd worden. Door het gebruik van pre-stacken kunnen kranen efficiënter gebruikt worden. Daarnaast kan een kwartier voor aankomst de kraanmachinist een SMS ontvangen zodat hij gelijk aan het werk kan zodra het schip arriveert. Dit levert ook op dat het laden en lossen sneller kan verlopen, wat een voordeel is voor de schipper en de gehele logistieke keten.
  
Andere voordelen
Het betrouwbaar voorspellen van aankomsttijden maakt het ingrijpen door de binnenvaartoperator of de schipper mogelijk. Wanneer bijvoorbeeld blijkt dat de kade niet beschikbaar is voor het schip kan onmiddellijk gas worden teruggenomen, wat CO2-besparing oplevert.
 
Ook voor overheden die verantwoordelijk zijn voor bruggen en sluizen zijn er voordelen te behalen door gebruik te maken van MIS Cobiva. Doordat brug- en sluismeester kunnen zien waar de schepen zijn, en de voorspelde aankomst van deze schepen, kunnen zij de brug of sluis efficiënter inzetten. Daarnaast kunnen ze de schipper vragen om iets harder te varen zodat ze nog met een schutting mee kunnen, of juist gas terug nemen omdat ze een schutting later pas mee kunnen. Met name in het laatste geval is er ook reductie van CO2 uitstoot. Echter ook in het eerste geval, aangezien de sluis efficiënter wordt ingezet en dus op de langere termijn minder hoeft te sluizen. Zodoende is er minder energie nodig, wat zich ook vertaalt in minder CO2 uitstoot.
   
Wat zijn de voordelen?
De te behalen voordelen vertalen zich in kosten- en CO2-reductie. Inschatting is dat ongeveer 10 procent aan kosten en 10 procent aan CO2 gereduceerd kan worden door het gebruik van MIS Cobiva. Om goede getallen te kunnen weergeven, zou een CO2-monitor voor de binnenvaart ontwikkeld moeten worden
Al deze voordelen dragen bij aan de professionalisering van de binnenvaart. Hiermee gaat de binnenvaart de concurrentie aan met de trein en de truck.
    
MIS Cobiva in de toekomst
Op dit moment is MIS Cobiva met name gericht op de containerbinnenvaart. Het is echter veel breder toepasbaar. Bij optimaal gebruik van MIS Cobiva kan bijvoorbeeld modal merge beter worden toegepast, aangezien een keuze gemaakt kan worden of een container op tijd op plaats van bestemming is door gebruik te maken van binnenvaart of een andere modaliteit. Om dit te toetsen zijn ook enkele vrachtwagens met hetzelfde kastje uitgerust.
Naast de verbreding van de doelgroep naar wegtransport, kan ook gedacht worden aan verbreding van het gebruik in de binnenvaart, zoals bulk transport. Bijvoorbeeld het kolen vervoer met binnenvaartschip kan met de hoog en laag waterstanden uit MIS Cobiva beter inschatten hoeveel ton kolen aan boord geladen kan worden.
 
Een andere toekomstige toepassing van MIS Cobiva, zou Meer Terminal Afstemming (MTA) kunnen zijn. Door verbeterde coördinatie en real-time afstemming ontstaat een betere planning van de schepen, terminals en de lading. Dit kan door gebruik te maken van Agent Technologie. Het resultaat zal zijn dat het transport via de binnenvaart duurzamer en efficiënter wordt.
    
Tenslotte
Doordat deze vijf containeroperators gezamenlijk een ICT-systeem hebben opgezet, dragen zij bij aan de professionalisering van de binnenvaart. Dit vertaalt zich in het beter gebruik maken van verschillende modaliteiten, modal merge. Optimaliseren van modal merge door het aspect ‘tijd’ beter in te zetten, draagt bij aan duurzaamheid en daarmee is dit wederom een goed voorbeeld van "Onthaasten in de Keten".

Reageer op dit artikel