artikel

ACT legt zwaartepunt op duurzaamheid

Distributie

De zuidkant van Schiphol staat aan de vooravond van een grote transformatie tot een nieuw multimodaal logistiek knooppunt: Amsterdam Connecting Trade (ACT). Dit moet de komende jaren ontwikkeld worden tot een van de meest innovatieve en vooral duurzame, logistieke vestigingslocaties ter wereld.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Logistiek op 3 oktober 2008.

Afgelopen juni werd, in het bijzijn van minister Maria van der Hoeven van EZ, door de zes betrokken partijen de eerste stap gezet met de handtekening onder het ACT-masterplan. Dit logistieke bedrijventerrein (220 hectare groot) komt straks te liggen tussen Hoofddorp en mainport Schiphol.

 

Een van de trekkers van het ACT-project is gebiedsontwikkelaar Schipol Area Development Company (SADC). “Concreet willen we de logistieke verbindingen vanuit de zuidkant van Schiphol naar het achterland via weg, spoor en ook water verbeteren. Daarnaast wordt het ook een duurzaam knooppunt, waar niet alleen (luchtvracht)goederen en informatiestromen elkaar ontmoeten, maar ook mensen die hier werken en bedrijven uit de Amsterdamse regio. Vandaar ook dat we gekozen hebben voor de werktitel Amsterdam Connecting Trade met als bijpassende aanvulling Beyond Logistics, want het is meer dan alleen een logistiek knooppunt”, legt Paul Jansen, programmadirecteur van SADC, uit.
 

Na de ondertekening van het ACT-masterplan is aan de zuidoostkant van Schiphol gelijk begonnen met het bouwrijp maken van het Schiphol Logistics Park (SLP). Het SLP, 45 hectare groot, is vooral bedoeld voor luchthaven gebonden grootschalige logistiek. Het terrein grenst direct aan Schiphol Zuid-Oost en de vrachtarealen van luchthaven Schiphol. Daarnaast worden er plannen gemaakt voor de ontwikkeling van A4-zone west, een 141 hectare groot gebied waarvan de gronduitgifte in 2011 start.

Bij de ontwikkeling van beide terreinen wordt veel rekening gehouden met allerlei aspecten rondom duurzaamheid. Jansen: “Dat varieert dus van het bouwen van panden volgens het cradle-to-cradle principe tot en met parkmanagement beheer om in de toekomst de duurzaamheid van deze terreinen te waarborgen.”
 

Multimodaal transport

Duurzaamheid van ACT-project moet vooral tot uiting komen in alternatieve vormen van multimodaal transport. De twee belangrijkste en gelijk ook de meeste gecompliceerde projecten hiervoor zijn de Ongestoorde Logistieke Verbinding (OLV) en de bouw van een railterminal voor goederen nabij Hoofddorp die aansluit op de hogesnelheidslijn. Jansen: “Met dit HST-Cargo initiatief kunnen we straks van en naar de HST-railterminal ook expresvracht gaan vervoeren per hogesnelheids–trein, waarbij de hubfunctie van de luchthaven wordt uitgebreid met een nieuwe modaliteit.”
 

De betrokken partijen bij ACT hebben inmiddels ook aansluiting gevonden bij het van origine Franse initiatief Euro Carex (Cargo Rail Express), waarmee straks de Nederlandse HSL direct verbinding krijgt met Luik, Parijs, Lyon en Londen. “Verwachting is dat we rond 2015 ook aansluiting krijgen op steden als Milaan, Turijn, Barcelona en Madrid.”
 

Vrije vrachtbaan

Ook de komst van de al eerder genoemde OLV zal nog een hele krachttoer worden. De bedoeling van dit ACT-project is de realisatie van een vrije vrachtbaan die de verschillende deelgebieden met elkaar koppelt en zorgt voor rechtstreekse verbinding naar de vrachtplatforms zonder gehinderd te worden door regulier verkeer. Zo kunnen vrachtauto’s die vanaf de A4 komen zich melden bij een truckterminal, van waaruit de vracht via de OLV naar het luchthavenplatform wordt vervoerd. De realisatie van de ongestoorde vrachtwagenbaan kost de nodige miljoenen.

Reageer op dit artikel