artikel

3.5 Branche- en productspecifieke oplossingen

Distributie

3.5 Branche- en productspecifieke oplossingen
Branchespecifieke douanesoftware

De meeste douanesoftware is modulair opgebouwd en heeft flexibiele inrichtingsmogelijkheden zodat u haar kunt aanpassen aan de specifieke kenmerken van uw branche. Hieronder staan een aantal voorbeelden genoemd van branchespecifieke kenmerken.

 

3.5.1 Logistieke dienstverlening
Deze branche stelt specifieke wensen en eisen aan douanesoftware. Er is sprake van een groter volume dagelijkse zendingen en een kortere doorlooptijd waardoor de software zeer gebruiksvriendelijk en betrouwbaar dient te zijn. Binnen deze branche is er de behoefte om zendingen te groeperen en ook hierin moet de software faciliteren. Verder maakt men vaak gebruik van een pakket waarin voor derden of op naam van derden documenten kunnen worden opgemaakt. Softwareleverancier Minihouse levert onder andere een dergelijke module. Ronald de Vries, directeur van Minihouse: "Wij leveren douane modules aan diverse expediteurs, die ze vervolgens gebruiken richting hun klanten. Doordat de toepassing op internet draait werken ze vaak bij hun klanten met onze software. Ze kunnen tevens binnen onze expediteursmodule een eigen submodule optuigen waar zij of hun klanten in kunnen werken en maken gebruik van hun eigen vergunningen en borgcertificaten.

 

3.5.2 Elektrotechnische industrie

De elektrotechnische industrie heeft te maken met een zeer uitgebreid artikelbestand, een groot aantal kleine zendingen en heeft vaak de behoefte om te integreren met koerierssystemen. Diverse leveranciers bieden een koppeling aan met koeriers waarbij de informatie over de zending direct worden verzonden naar de koeriers en de benodigde barcodelabels eenvoudig kunnen worden uitgeprint.

 

3.5.3 Land- en tuinbouw & visserij
Binnen deze branche geldt een uitgebreide wet- en regelgeving en worden er specifieke eisen gesteld aan de software. Voor de in- en uitvoer van bepaalde producten met een specifieke herkomst of bestemming zijn er aanvullende douanesoftware-modules beschikbaar om de douaneprocedures te faciliteren die de Europese Unie voor deze producten heeft bedacht. Bij de import van bepaalde veterinare of plantaardige producten heeft u bijvoorbeeld ook te maken met een vooraanmeldingsprocedure bij de Voedsel en Warenautoriteit of een keuringsdienst van de Plantenziektenkundige Dienst. Veel bedrijven besteden deze vooraanmeldingen uit. Met de zogenoemde CLIENT-module binnen uw douanemanagement-systeem kunt u deze kosten besparen. Een dergelijke module meldt de zending vooraf aan bij één elektronisch loket. Zo bent u voor het binnenkomen van de zending al op de hoogte van de te volgen procedures en controles en kunt u daarmee rekening houden in uw logistieke planning.

 

3.5.4 Chemische industrie

De risico’s die het transport in deze sector met zich meebrengen uiten zich in uitgebreide transportprocedures. Diverse softwareleveranciers zijn gespecialiseerd in software voor deze branche en kunnen voor zowel tanktransport als stukgoederenvervoer de douaneprocedures faciliteren. Zo kan leverancier Stratech met haar software een grote verscheidenheid aan productcertificaten aan, evenals de labels ter aanduiding van de betreffende gevarenklasse. Een systeem voor de chemische industrie moet standaard documenten kunnen genereren zoals de IMO Dangerous Goods Declarations.

 

3.5.5 Machine- en apparatenbouw

Of er nu complete machines worden geleverd of onderdelen daarvan, de douanesoftware dient zo ingericht te zijn dat de leveringen snel kunnen worden verzonden. De software moet vooral spoedleveringen van vervangings- en reserveonderdelen snel laten doorlopen. Verder moet het systeem de ondernemer attenderen op de richtlijnen over verpakkingshout. Ter voorkoming van plagen en ziekten eist een aantal landen verklaringen over de verpakking van goederen. Verder wordt er binnen deze branche vaak gewerkt met betalingsinstrumenten als Letters of Credits (L/C) waarmee een exporterende partij zekerheid van betaling gegarandeerd wordt. Een voor deze branche geschikt douanemanagement-systeem kan een L/C elektronisch moeiteloos verwerken.

 

3.5.6 Voedingsmiddelenindustrie

In de voedingsmiddelenindustrie worden er bij in- en uitvoer specifieke eisen gesteld door de Europese Gemeenschap. Zo wordt het verkeer van accijnsproducten ( alcohol en alcoholhoudende dranken, energieproducten en tabak) nauwlettend gecontroleerd en dienen er begeleidende documenten te worden opgemaakt indien men gaat transporteren. Een douane systeem faciliteert hierin en kan documenten zo markeren dat ‘tracken en tracen’ van goederen mogelijk wordt. Verder kan het een rol spelen bij het opmaken van certificaten in het kader van de HACCP-wetgeving in het kader van voedselveiligheid. Ook houdt het douane systeem bij of er mogelijkheden zijn voor restitutie van bepaalde grondstoffen ofwel financiële compensatie door de Europese Gemeenschap om het prijsverschil tussen de interne markt en de wereldmarkt te overbruggen.

Reageer op dit artikel