artikel

5.4 Externe deskundigen

Distributie

De selectie van het beste transportmanagement systeem in uw organisatie is niet eenvoudig. Het kiezen van het pakket dat uw collega gebruikt kan achteraf wel eens tegenvallen: u heeft andere processen, andere planners, ander materiaal, een andere markt etcetera.

De eerste deskundige waar u mee in aanraking komt zijn de verkopers en projectmanagers van de verschillende leveranciers. Meestal experts op het gebied van TMS-en maar slechts gefocussed op het werkend krijgen van hun TMS. Met de goede vragen kunt u veel van ze leren. Helaas is de aanloop van het traject – hoe organiseert u uw processen – een stap die voor hen minder relevant is. Hun vraag is vooral hoe uw (aan te passen) proces zo goed mogelijk in het door hen aangeboden TMS past.
 

Wijs in ieder geval een interne projectmanager aan en reserveer tijd voor de selectie. Hou er echter rekening mee dat u een deskundige mee laat kijken naar de stappen die u zet. Het aantal uren dat u daaraan kwijt bent kan relatief laag zijn. Besteed in ieder geval tijd om de belangrijke aspecten van uw organisatie aan de deskundige kenbaar te maken: alleen dan kan hij goede adviezen geven over de mogelijkheden en de stappen die u zou moeten zetten.
 

Besteed in geen geval het gehele traject zomaar uit aan een externe adviseur: u moet zelf participeren in de selectie. Nog erger is het als deze persoon van uw leverancier komt of namens de leverancier werkt. U heeft dan nauwelijks kans dat het verbeteren van uw organisatie voorop staat. Waarschijnlijk gaat het dan om het zo efficiënt mogelijk invoeren van een nieuw softwaresysteem. 

Kies bij voorkeur een adviseur die volledig onafhankelijk is. Adviseurs die bij voorkeur werken met 3 leveranciers beperken uw mogelijkheden op het beste pakket aanzienlijk. Een minder brede blik is voor hen veel gemakkelijker.

Reageer op dit artikel