artikel

Wat is REACH?

Distributie

Reach is een nieuwe Europese Verordening die eerdere regels, zoals de Nederlandse Wet milieugevaarlijke stoffen, vervangt. Bijna alle bedrijven die met chemische stoffen omgaan, krijgen met REACH te maken. Het gaat daarbij om stoffen, preparaten en stoffen in voorwerpen.

De bedrijven krijgen de verantwoordelijkheid om de risico’s van deze producten in kaart te brengen en zo nodig maatregelen te nemen om mens en milieu te beschermen. Dit geldt dus voor fabrikanten van stoffen en preparaten als verf en reinigingsmiddelen, maar ook voor importeurs, distributeurs en professionele gebruikers als schildersbedrijven, houtindustrie en producenten van producten als inktcartridges. De nieuwe regels hebben betrekking op zo’n 30.000 stoffen, waarvan de meeste nog nooit eerder zijn getest op veiligheid. Voor stoffen waarvan zeer grote hoeveelheden worden geproduceerd, moeten de meeste gegevens worden verstrekt.

 

Waarom REACH?

  • Om een hoog niveau van veiligheid te waarborgen tegen blootstelling aan chemische stoffen om volksgezondheid en milieu te beschermen.
  • Risicobeheer verbeteren.
  • Innovatie- en concurrentiekracht van de chemische sector binnen de EU bevorderen.
  • Verschuiven van verantwoordelijkheid van de overheid naar de industrie.

 

Moeten alle stoffen worden geregistreerd?

Alle stoffen boven 1 ton per jaar, maar er zijn uitzonderingen op enkele onderdelen van de wetgeving, bijvoorbeeld chemische stoffen in levens- en geneesmiddelen die al onder ander EU-wetgeving vallen.

 

Wie krijgt ermee te maken?

Praktisch iedereen in de toeleveringsketen van chemische stoffen en zij die met chemische stoffen werken, krijgen met deze nieuwe REACH-verordening te maken.

  • Fabrikanten en importeurs van chemische stoffen of mengsels van chemische stoffen binnen de EU.
  • Downstream-users die chemische stoffen verwerken, die preparaten voor eindgebruik samenstellen of in hun bedrijfsvoering geformuleerde producten gebruiken.

 

Wat heeft dit voor gevolgen?

‘Geen registratie – geen markt’: niet-geregistreerde stoffen en niet-geregistreerde toepassingen zijn in strijd met de wet!

 

Inmiddels zijn de registratie tarieven voor het omvangrijke REACH project in een vergevorderd concept voorstel na te lezen. De tarieven liggen tussen de 50 en 50.000 EUR. De European CHemicals Agency (ECHA) te Helsinki is aangesteld om de registratie en betalingen in goede banen te leiden. De vergevorderde ontwerptekst kunt u hier nalezen.

 

Meer informatie is na te lezen op REACH helpdesk site van Senter Novem.

 

Tekst: Annemiek Jorritsma

Reageer op dit artikel