artikel

Transporteurs integreren rittenplanning in TMS

Distributie

Transporteurs integreren rittenplanning in TMS
Transporteurs integreren rittenplanning in TMS

Het elkaar toeschuiven van ritten gebeurt in de transportwereld op grote schaal. Maar dat bedrijven hun transport management systemen integreren om efficiënter samen te werken, gebeurt zelden. Het vereist een grenzeloos wederzijds vertrouwen.

Alfred Kuiper (Art Systems), Gerrit van Staalduinen
(Koning & Drenth) en Richard Veldkamp (Syntens).
Samenwerking moet niet alleen op
directieniveau, maar ook later in organisatie klikken.

Koning & Drenth en SK Bok Transport zijn gespecialiseerd in losgestorte goederen. Al een jaar of tien werken de transporteurs intensief samen. Dagelijks bespreken zij met elkaar de planning en nemen ze ritten van elkaar over die voor het ene bedrijf niet optimaal zijn, maar voor de ander juist wel. Dat overnemen gebeurt op bruto-bruto wijze, oftewel: wie een rit weggeeft, verdient daar niets aan. Aan het eind van het jaar vindt een verrekening plaats. Vorig jaar wisselden beide vervoerders voor 500.000 euro aan vracht uit. “Op onze omzet van zestien miljoen is dat substantieel,” zegt mededirecteur Gerrit van Staalduinen van Koning & Drenth.

Tot nu toe verstuurden beide bedrijven elkaar orderbevestigingen en –gegevens per fax of e-mail. De ontvanger moest alle gegevens handmatig in zijn eigen transport management systeem (TMS) invoeren. Vaak werd er over en weer gebeld of de opdracht goed was overgekomen. “Tijdrovend en foutgevoelig,” aldus Van Staalduinen. In een gesprek met Syntens, het innovatienetwerk voor het mkb, ontstond het idee de beide TMS’en aan elkaar te koppelen. Deze koppeling leek vrij gemakkelijk te realiseren omdat Koning & Drenth en SK Bok Transport hetzelfde merk TMS hebben.

 

Real time

In hun TMS-systemen houden beide vervoerders orders, planning, tarieven, facturen, voorraden, salarisverloop en andere zaken bij. Ook is het TMS gekoppeld aan de boordcomputer en het navigatiesysteem. “De mogelijkheid van het elektronisch uitwisselen van gegevens zit niet standaard in ons pakket,” zegt Alfred Kuiper van Art Systems, de leverancier van het TMS. “De techniek van het uitwisselen van data is één kant van het verhaal. Minstens zo lastig was dat Koning & Drenth en SK Bok Transport hun rit- en andere gegevens op verschillende manieren registreren. Veel tijd ging zitten in het inzichtelijk maken van de werkwijzen van beide transportbedrijven. In totaal zijn we een aantal maanden bezig geweest.”

Via een beveiligde webapplicatie kunnen Drenth & Koning en SK Bok Transport real time in een gedeelte van elkaars planning kijken. Online kunnen de bedrijven elkaar ritten aanbieden. Van Staalduinen verwacht dat dit veel tijdwinst zal opleveren. “En piekmomenten kunnen we beter opvangen. Vroeger vereiste zo’n piekbelasting veel administratie; straks kunnen de planners het via het beeldscherm eenvoudig regelen.”

Wat levert het nieuwe systeem financieel op? Van Staalduinen zegt dit niet exact te weten. Maar als ondernemer doet hij deze investering (enkele duizenden euro’s) natuurlijk niet voor niets. “Dankzij de samenwerking hebben we een hogere beladingsgraad waardoor we meer rendement maken. Belangrijk vind ik echter ook de efficiencyslag die we met de koppeling van onze TMS-systemen maken. Die past in ons streven naar kostenbesparing en efficiëntie.”

 

Vertrouwen

Koning & Drenth en SK Bok Transport weten van elkaar welke klanten zij bedienen. Angst dat de ander een opdrachtgever wegkaapt, is er niet. “Deze mate van vertrouwen kom ik in de logistiek niet veel tegen,” zegt Richard Veldkamp, de Syntens-adviseur die Koning & Drenth en SK Bok Transport heeft begeleid. “Weinig transporteurs zijn al zover dat ze hun rittenplanning durven openstellen voor de concurrent. Maar ja, Koning & Drenth en SK Bok Transport praten niet in termen van ‘concurrent’. Ze noemen elkaar collega’s.”

In het vervoer van losgestorte goederen domineren vijf à tien spelers de markt. Zou het en goed idee zijn wanneer ook andere transporteurs hun TMS koppelen aan die van de twee noorderlijke vervoerders? Van Staalduinen is sceptisch. “Samenwerken is letterlijk mensenwerk. Om met meerdere vervoerders samen te werken moet er niet alleen vertrouwen zijn op directieniveau, maar vooral ook op de werkvloer. En op lagere niveaus in de organisatie, is mijn mening, zijn mensen toch vooral loyaal aan het eigen bedrijf.”

 

Innoveren met ICT in noord-Nederland

De rendementen in de logistiek in noord-Nederland zijn laag. Innovatienetwerk Syntens wil de concurrentiepositie van logistieke bedrijven in deze regio ondersteunen met subsidies voor ICT-innovaties. Dit geld kan onder meer worden gebruikt voor het ontwikkelen van software- en hardwaretoepassingen. Daarbij kan gedacht worden aan transport management systemen, management informatie systemen of systemen die de workflow reguleren. De financiële tegemoetkoming kan oplopen tot 40% van de kosten. Met subsidie van Syntens hebben Koning & Drenth en SK Bok Transport hun TMS op elkaar afgestemd, zodat beide bedrijven in elkaars planning kunnen kijken en ritten kunnen overdragen. “Syntens verlaagt niet alleen de financiële drempel om te innoveren, maar is ook een klankbord als het gaat om strategieontwikkeling, toekomstvisie en dergelijke”, aldus mededirecteur Gerrit van Staalduinen van Koning & Drenth.

Reageer op dit artikel