artikel

Hoe wordt ICT ingezet bij transportbedrijven?

Distributie

De inzet van ICT bij transportbedrijven in ons land is te verdelen vier fasen. Allereerst is er ICT als hulpmiddel: een pakket dat één proces automatiseert. Voorbeelden hiervan zijn facturatiepakketten en routeplanners. De implementatie hiervan is eenvoudig en de ondernemer loopt weinig risico als het systeem uitvalt.

Een fase verder wordt ICT als beheersinstrument ingezet. Meerdere processen worden door één systeem ondersteund en verschillende mensen maken er gebruik van. Een TMS is hier een goed voorbeeld van.

 

Koppeling

Wie echter de kosten wil beheersen via ICT moet nog een stap verder. Verschillende systemen, zoals TMS, internet en boordcomputers, moeten met elkaar gekoppeld worden om zo de processen te verbeteren en versnellen. Veel transportondernemers zijn momenteel bezig met deze fase, waarbij het van groot belang is dat er voldoende kennis en ervaring in huis is om de aanschaf, implementatie en inzet van de systemen goed te laten verlopen.

 

Integreren

Met het oog op een betere concurrentiepositie halen transportondernemers en ook logistiek dienstverleners het meeste uit ICT als ze – na het helder formuleren van hun strategie – alle processen ondersteunen met ICT en van hieruit zelf nieuwe diensten ontwikkelen. Denk aan het integreren van meerdere schakels in een keten, zoals de logistiek van zowel in- als verkoop.

 

Consultancy

Het inhuren van een consultant bij de selectie van een TMS is een gebruikelijk fenomeen in de transportsector. In ons land zijn niet alleen consultancy-bedrijven, maar ook diverse zelfstandige adviseurs actief. Dit zijn onder andere:

 

Consultancy-bedrijven:

Capgemini

IBM Global Services Nederland

FSN-Group

TLN Consultancy

Accenture

 

Zelfstandige adviseurs:

PMS Consulting

– Jan Vieveen: (06) 53214869/ vieveen@per.nl

– André Vos: (030) 2714891

 

Syntens

Wie advies wil over de vernieuwingsmogelijkheden op ICT vlak of op zoek is naar de juiste ICT-adviseur kan contact opnemen met Syntens. Deze stichting is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken en ondersteunt bedrijven kostenloos bij innovatietrajecten.

Hiervoor voert Syntens onder andere een eigen bedrijfsanalyse uit, de zogenaamde innovatiequickscan (zie ook www.iqs.nl). Op basis van de uitkomsten daarvan stelt de Syntens-adviseur een innovatieactieplan op, een praktisch plan van aanpak om gewenste vernieuwingen te realiseren. ICT-selectietrajecten doet Syntens niet zelf, maar de organisatie kan doorverwijzen naar een netwerk van experts en kennisinstellingen, waaronder TLN Consultancy en EVO. Tijdens het selectietraject blijft Syntens overigens wel ‘over de schouder meekijken’. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Ger Roessink, Syntensadviseur in Amsterdam, via (088) 4440265.

 

Reageer op dit artikel