artikel

LZV geen duurzame oplossing

Distributie

Volgens de EVO, TLN en KNV zijn vrachtauto’s langer dan tien meter of zwaarder dan 7,5 ton geen duurzame oplossing. Dit concluderen zij naar aanleiding van het besluit van de gemeente Den Haag om geen toegang te verlenen aan dit soort voertuigen in haar binnenstad.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Logistiek op 16 februari 2007.

Het verbod op LZV’s (lange en zware vrachtwagens) in de binnenstad van Den Haag betekent dat ondernemers alleen met kleinere en lichtere vrachtauto’s de stad in kunnen. Om dezelfde hoeveelheid te vervoeren moeten meer voertuigen ingezet worden, wat meer verkeersbewegingen en vervuiling oplevert.

      

De brancheorganisaties EVO, TLN en KNV roepen de gemeente dan ook op om goed te onderzoeken wat de meest effectieve oplossingen zijn en niet de bevoorrading van de binnenstad onmogelijk te maken.

       

Volgens de brancheorganisaties wordt er voorbij gegaan aan de vorig jaar gemaakte afspraken in een milieuconvenant. Hierin is vastgelegd dat gemeenten samen met het bedrijfsleven onderzoek doen naar maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit.

Reageer op dit artikel