artikel

Twee typen TMS: welke maat past het best?

Distributie

Sommige discussies houden nooit op. Maatwerk- versus standaardsoftware is zo’n discussie.Tien jaar gelden voerden we hem al.En over tien jaar voeren we hem nog steeds, want in veel situaties is er voor allebei wel iets te zeggen. Twee transportondernemers en twee vertegenwoordigers van IT-bedrijven belichten tegengestelde visies op Transport Management Systemen.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Logistiek op 28 april 2006.

Sommige discussies houden nooit op. Maatwerk- versus standaardsoftware is zo’n discussie.Tien jaar gelden voerden we hem al.En over tien jaar voeren we hem nog steeds, want in veel situaties is er voor allebei wel iets te zeggen. Twee transportondernemers en twee vertegenwoordigers van IT-bedrijven belichten tegengestelde visies op Transport Management Systemen.

            

TIELBEKE TRANSPORT

Bij Tielbeke Transport in het Overijsselse Lemelerveld wordt geen enkele behoefte gevoeld aan een bedrijfsbreed standaardpak-ket. De onderneming is zeer tevreden met de eigen maatwerk-applicatie, Transknowledge genaamd, die is ontwikkeld door een ICT-dienstverlener, die lang-durig aan het bedrijf is verbonden.

            

Tielbeke transport heeft 180 mensen in dienst en 125 voertuigen op de weg. Naast de hoofdvestiging in Lemelerveld zijn er vestigingen in Zwolle en in het Zweedse Göteborg. De Benelux, Noord-Duitsland en de Scandinavische landen vormen het belangrijkste werkgebied. In 1980 begon het bedrijf te automatiseren.

       

Directeur Jos Heitbrink “We namen in die tijd Cadol in gebruik. Dat was een planningspakket en dat was al heel wat. Begin jaren negentig wilden we vernieuwen. We zijn toen overal gaan rondsnuffelen, maar we konden niet vinden wat we zochten. De pakketten, die toen op de markt waren, hadden stuk voor stuk een beperkte invalshoek. Ze waren of eenzijdig op de boekhouding gericht, of eenzijdig vanuit de optiek van de planner geschreven. Wij wilden een breder draagvlak. Geen applicatie, die hangt aan één man. Onze toenmalige ICT leverancier Vursys Nederland vond dit een goede reden om een der-gelijke applicatie te gaan bouwen. Onze eisen en wensen waren daarin de basis. Helaas ging dit bedrijf ter ziele, maar door de programmeurs te volgen naar een andere organisatie, had dat voor ons geen negatieve gevolgen. Tien jaar geleden werd Transknowledge, toen nog maar half af, door één van deze programmeurs overgenomen bij de start van zijn eigen bedrijf, Approval genaamd. Approval ontwikkelt er sindsdien voortdurend verder aan zodat de applica-tie up-to-date blijft.”

        

Tielbeke Transport is op deze manier permanent klaar voor de toekomst, vindt Heitbrink, “want als we iets echt nodig hebben zit het gisteren al in ons systeem.” Hij somt een aantal recente verbeteringen op: “Notificatie per e-mail dat een elektronisch door de klant aangeboden order in ons systeem is ingelezen. Real time informatie via het web waar en wanneer zendingen zijn afgeleverd. Onderlinge uitwisseling van gegevens met ILN, een samenwerkingsverband in Duitsland met 70 vervoerders en met Team-Trans in Nederland met 14 vervoerders. Of neem onze melding van manco’s. Vroeger kon het wel 72 uur duren, voordat een klant zo’n order opnieuw kon opnemen in zijn planning. Nu sturen we direct een ongecensureerde e-mail met de kale feiten. We willen geen vertraging in de informatie en we zien dat de klant dat waardeert. Die kan daardoor binnen 24 uur zijn planning aanpassen. Ook hier zie je weer dat het onze leidende gedachte is dat alle schakels in de keten het samen moeten doen en elkaar zo goed mogelijk moeten informeren.” Voorwaarde voor het slagen van deze aanpak is discipline, stelt Heitbrink. ”Dit lukt alleen als iedereen binnen de centrale applicatie werkt en denkt. We gebruiken ook wel andere programmatuur, zoals bijvoorbeeld Intertour voor de routeplanning, maar die gegevens worden daar-na meteen geïmporteerd in Transknowledge. Dat is het hart.”

           

TRANSPORTBEDRIJF VAN OVERVELD

Gert van Overveld, directeur van het gelijknamige transportbedrijf in Etten-Leur, heeft 125 man in dienst en 80 wagens op de weg, waarmee hij een logistieke hot-line runt van Nederland naar Spanje en omgekeerd. Van zijn chauffeurs wonen en leven er 30 in Frankrijk en 15 in Spanje. Tot 13.00 ‘s middags orders voor Spanje geboekt. Diezelfde mid-dag worden ze afgehaald. ‘s Avonds worden ze geladen en begint de rit. Zo kan het bedrijf binnen 36 uur leveren in heel Spanje en als het moet binnen 24 uur in Barcelona. De onderneming vervoert vooral pallets. In zo’n vijftien procent van de gevallen gaat het om een gekoeld transport. Tot twee jaar geleden gebruikte Van Overveld alleen het admini-stratieve pakket ICS. “Daar zat geen planningspakket bij, dus dat deden we handmatig,” vertelt van Overveld. “De orders kwamen hoofdzakelijk per fax binnen en werden dan meteen een aantal malen gekopieerd. Die gingen de postbakjes in van onze planners. Er waren bakjes voor Madrid, voor Barcelona, enzovoort.”

             

April 2004 werd QTMS, de stan-daard branche-oplossing, ge-baseerd op Microsoft Navision, in gebruik genomen en volgens van Overveld veroorzaakte dat een aanzienlijke verandering. “De orders komen nu elektronisch binnen en worden direct opgesplitst in een binnenlands traject en een export traject. Er komt geen papierwerk meer aan te pas. De planners krijgen de gegevens op het scherm en kunnen ze naar behoefte sorteren: op datum, op regio, op klant. Dat helpt ze om betere ritten samen te stellen. Op het moment dat je de ladingen opbouwt zie je meteen de afstand en de opbrengst. Je ziet dus direct of het een goede of een slechte rit is. En je kunt op dat moment nog veranderingen aanbrengen.” Ook de nacalculatie is sterk verbeterd, vervolgt hij: “We kunnen nu ook op rondritbasis zien of een auto goed geweest is of niet. Vroeger wisten we alleen onze totale omzet en de totale hoeveelheid kilometers. We wisten niet welke ritten goed geweest waren en welke niet. Welke regio’s goed en welke niet. Welke klanten goed en welke niet. Maar dat is nu alle-maal helder.” Van Overveld is inmiddels bezig met de voorbereiding van een volgende stap, het in gebruik nemen van boordcomputers. “Dat geeft ons grip op de kosten. Straks kunnen we de dieselolie en de loonkosten op de auto’s gaan boeken. Dan hebben we ook preciezer zicht op de kosten per rondrit .”

       

MAGIC SOFTWARE

Magic Software heeft een naam hoog te houden als leverancier van maatwerkoplossingen. Deze internationaal actieve onderneming zit al zo’n vijftien jaar in Nederland en heeft tientallen klanten in de transportwereld, waar onder Denholm Logistics, Menzies Distribution, Menzies World Cargo, OAG, TAG, Fraport AG, Lekkerland en EuropAssistance. Het zijn merendeels grote en middelgrote ondernemingen met een omzet vanaf tien miljoen euro.

     

Regev Yativ, managing director EMEA, is stellig in zijn argumen-tatie voor maatwerk: “Bij grote bedrijven werken off the shelf applicaties meestal niet. Deze bedrijven hebben echt maatwerk nodig vanwege hun unieke businessprocessen en behoeften. En des te meer als hun bedrijfsactiviteiten low tech zijn. In zulke bedrijven kan het personeel niet uit de voeten met oplossingen, die niet voor honderd procent passen. Denk aan mobiele toepassingen. Die moeten volledig ingeregeld zijn. Je wilt niet dat je mensen daar nog aan moeten knutselen.” Integratie is de kern van de zaak, aldus Yativ. “Transport management systemen moeten goed geïntegreerd zijn met de rest van de automatisering van de onderneming. Veel kant-en-klare pakketten missen daarvoor de functionaliteit. Wij brengen samenhang aan in bestaande omgevingen. Enerzijds met behulp van onze iBolt-suite voor applicatie-integratie en Business Process Management, anderzijds leveren wij een ontwikkelomgeving voor het programmeren en realiseren van maatwerk oplossingen. Dit soort oplossingen worden gemaakt in onze ontwikkelomgeving eDevelopper.”

Toch is het bij Magic niet uitslui-tend maatwerk wat de klok slaat. Hermes Logistic Technologies (HLT), een volle dochter van Magic Software, brengt het ERP-pakket Hermes op de markt. Deze standaard applicatie is toe-gesneden op vrachtafhandeling in de luchtvaart. HLT is in Enge-land gestart en sinds enige tijd ook in ons land actief.

            

CENTRIC

Bij middelgrote transportbedrijven, die verder willen groeien en die met een combinatie van ver-schillende systemen werken, begint het te knellen, signaleert Jan Timmerman, manager transport solutions binnen de logistieke tak van IT-dienstverlener Centric. “De ontwikkelingen gaan zo snel dat het met maatwerk bijna niet meer is bij te benen. Behalve dan bij grote ondernemingen met een flinke eigen IT-afdeling. Maar heb je die niet, dan kost het teveel tijd en geld om de bestaande sys-temen steeds opnieuw aan de nieuwste ontwikkelingen aan te passen. Een geïntegreerd standaard systeem is dan de oplossing. Daarvoor vindt de ont-wikkeling centraal plaats en ten behoeve van een grote groep klanten tegelijkertijd.”

           

Centric krijgt de laatste tijd veel nieuwe klanten voor zijn Plan & Go software uit deze ‘beknelde’ groep, vertelt Timmerman. “Dat zijn bedrijven, die willen doorgroeien en die daarom naar één integraal systeem toe willen. Ze willen ook één aanspreekpunt voor hun IT. Een partij, die met ze meedenkt. Omgekeerd zie je ook dat bedrijven, die zeer suc-cesvol zijn, hun IT meestal erg goed op orde hebben.” Integratie gaat inmiddels veel verder dan de eigen backoffice, verduidelijkt Timmerman. “Je ziet dat er door de opkomst van mobiele toepassingen een verschuiving optreedt naar het voertuig als plek waar gegevens worden vastgelegd. Ook de integratie met systemen van de klanten wordt steeds belangrijker.”

Timmerman onderstreept dat standaard niet hetzelfde is als uniform. “In geen enkel bedrijf is de inrichting van ons pakket hetzelfde. Een standaardpakket moet je op maat inrichten. Dat gebeurt middels de instelling van parameters. Wij brengen eerst alle processen in kaart. Van de order entry tot en met de facturatie. Al bij de orderinvoer sta je voor dan keuzes: neem je het formaat, waarin de klant zijn order plaatst over? Vraag je hem zich aan te passen aan jouw formaat? Zet je na binnenkomst het formaat om? Zo moet je de applicatie stap voor stapaan de processen en regels van een bedrijf aanpassen.”

   

Volgens Timmerman verschuift bij de IT-dienstverleners het accent van de techniek en het programmeerwerk naar kennis van de inrichting van bedrijfsprocessen. “Je ziet dat klanten en hun leveranciers en dienstverleners hechte en langdurige partnerships aangaan. Daarbij veranderen ook de verdienmodellen. IT-dienstverleners gaan zelf mee risico dragen en laten zich meer en meer afrekenen op aantoonbare verbeteringen in de bedrijfsvoering van hun klanten.”

           

Kaders bij artikel:

VEERTIG PROCENT MAATWERK

De automatiseringsgraad in de transportsector is in 2004 licht toegenomen meldt Transport en Logistiek Nederland na een onderzoek onder 1.100 Nederlandse bedrijven. De groei zit vooral in boordcomputers en navigatiesystemen. 18% procent van de 12.000 transportbedrijven,die ons land telt,had zijn wagens vorig jaar uitgerust met boordcomputers. Een jaar eerder was dat nog 16%. De snelste groei deed zich voor bij navigatiesystemen: 44%tegenover 33% begin 2004.

In Transport Management Systemen zat nog maar weinig groei. 18% van de transportbedrijven (2160 totaal) had in 2004 een TMS in gebruik. Ruim 60% daarvan was standaardsoftware en bijna 40% viel onder de categorie ‘overigen’, die merendeels uit maatwerkoplossingen bestaat. Dit aantal is in lijn met de resultaten van een recent onderzoek van MarketCap (2004-2006), waaruit blijkt dat ongeveer 38% van alle softwaresystemen in de transportserctor maatwerkapplicaties zijn.

             

MARKT STERK VERDEELD

Uit onderzoek dat Transport en Logistiek Nederland begin vorig jaar onder 1.100 transportbedrijven verrichtte, blijkt dat er geen echte marktleiders zijn bij de aanbieders van standaard transport management systemen. Er waren maar twee aanbieders met iets meer dan 10% marktaandeel: Groeneveld IT en ActSystems.

(zie pdf-paginsa: pag. 9)

 

Reageer op dit artikel