artikel

Breed aanbod TMS maakt keuze moeilijk

Distributie

Het aanbod aan transport management systemen (TMS) in ons land neemt al enige jaren gestaag toe. Het aantal TMS- leveranciers steeg van 21 in 2000 naar 33 in 2004 tot meer dan 35 nu, zo blijkt uit een inventarisatie van Logistiek.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Logistiek op 28 april 2006.

Het aanbod aan transport management systemen (TMS) in ons land neemt al enige jaren gestaag toe. Het aantal TMS- leveranciers steeg van 21 in 2000 naar 33 in 2004 tot meer dan 35 nu, zo blijkt uit een inventarisatie van Logistiek.

Op het gebied van TMS-software is geen echte marktleider aan te wijzen. Wel zijn er verschillende leveranciers met ruim boven de honderd implementaties, waar-onder ArtSystems, Catlogic, Cen-tric Logistic Solutions, DCS, Groeneveld IT, Interchain, Intris, Nachon en Tans.

      

Een deel van de TMS-aanbieders levert een specifieke oplossing voor een bepaalde sector, zoals het sierteeltpakket van Bisit en de systemen voor afvalvervoerders en -verwerkers van GMT, IVU Benelux en Pieter Bas Automatisering. In de verhuissector nemen BST en TANS nog steeds een belangrijke positie in, maar ook OTS International en Nobilis Data Solutions leveren een TMS voor verhuizers. Naast de oplossing voor de verhuisbranche biedt TANS overigens ook TMS-software voor andere deelmarkten. Speciaal voor koeriers zijn de pakketten van Co & Co Solutions, Global Data Exchange en Mendrix. Een andere sector-specifieke oplossing is het TMS van Com-Unit, dat zich uitsluitend richt op distributiebedrijven.

       

De overige aanbieders leveren een TMS dat voor verschillende sectoren en/of modaliteiten

inzetbaar is. Enkele leveranciers, zoals Centric, Groeneveld IT, Intris, Nachon en Wics bieden niet alleen TMS-software, maar een totaaloplossing voor logistiek dienstverleners, inclusief toepassingen voor fleetmanagement (boordcomputers) en/of (public) warehousemanagement. Opvallend is dat een groot deel van de TMS-leveranciers relatief kleine organisaties zijn die alleen nationaal opereren. Deze situatie heeft verschillende oorzaken. Zo is de basisfunctionaliteit voor een TMS – de dossier administratie en facturering – redelijk eenvoudig te ontwikkelen. Dat maakt de instap in deze markt relatief gemakkelijk. Leveranciers worden bovendien naar de transportsector ‘gelokt’ door de ver-meende omvang van de markt: zo’n 12.000 transportbedrijven. Vaak wordt over het hoofd gezien dat circa 75 procent daarvan bedrijven zijn met 1 tot 10 wagens, die nauwelijks behoefte hebben aan een TMS.

           

Daarnaast zijn in de jaren ’90 verschillende TMS’en ontstaan vanuit een maatwerkpakket voor één transportbedrijf. In die tijd zochten veel transporteurs liever een leverancier in de buurt, met het idee dat ze dan snel geholpen konden worden bij problemen. Vanuit deze vraag zijn diverse kleine softwarebedrijven in de transportsector terecht gekomen. Een andere reden voor de toename van het TMS-aanbod is dat ook de vraag ernaar is gestegen. Zowel ter vervanging van bestaande systemen als voor de eerste inzet van een TMS.

        

 

Globalisering

Uit Capgemini’s onderzoek ‘Transportation Software 2005’ blijkt dat het aanbod van TMS-software niet alleen in ons land, maar in heel Europa hoofdzake-lijk nationaal georiënteerd is. Met de globalisering van logistie-ke dienstverlening groeit echter ook de vraag naar TMS-leveran-ciers die hun producten interna-tionaal aanbieden en ondersteunen. In ons land kunnen logistiek dienstverleners hiervoor terecht bij een beperkte groep TMS-aanbieders die ook buiten Nederland en de Benelux actief zijn, zoals CatLogic, DCS, Groeneveld IT, Interchain en de aanbieders van ERP-systemen met TMS-functionaliteit, zoals InforIT, Oracle, Qurius, SAP, SSA Global en Young & Partners. Internationale aanbieders zijn ook het Duitse LIS, het Britse Mandata en Swac in België, dat het TMS van het Amerikaanse TMW levert. Wie overigens slechts een enkele buitenlandse vestiging heeft en deze met een centraal TMS vanuit ons land wil aansturen, kan in een aantal gevallen ook uit de voeten met een systeem van een nationaal opererende aanbieder.

       

Sterk veranderd

De rol van een TMS bij transporteurs en logistiek dienstverleners is sinds de eeuwwisseling sterk veranderd. In de jaren ‘90 ondersteunde een TMS vooral de dossieradministratie en factura-tie, waarbij de tarifering grotendeels handmatig plaatsvond en de gegevens achteraf werden ingevoerd. Een modern TMS is breder van opzet en bestaat standaard uit modules voor ordermanagement, relatiebeheer, transportplanning, fleetmanagement en managementinformatie. Daarnaast bieden veel leveranciers nog aparte modules voor o.a. fust-administratie, uren/onkosten, werkplaats/garage, brandstof-administratie en douane-afhandeling. Dankzij een open database-structuur fungeert het TMS tegenwoordig veel meer als centraal informatiesysteem voor de hele organisatie. De TMS-soft-ware draait dan op een centrale server en zowel het management, de administratie als de planning heeft, al dan niet vanuit verschil-lende vestigingen, toegang tot dezelfde, up-to-date informatie. Dit laatste geldt vooral als ge-gevens digitaal het TMS binnenkomen. Nieuwe orders, bijvoor- beeld via e-mail, internet of een XML-verbinding met het systeem van de klant. En real time statusinformatie plus de urenverantwoording van de chauffeurs vanuit boordcomputers in de vrachtwagens. Dankzij een grafisch planbord, waarover nu bij-na elk TMS beschikt, vindt steeds vaker ook de planning binnen het centrale IT-systeem plaats. Zo bundelt het TMS actuele informatie, die snel opvraagbaar is en via internet gemakkelijk aan klanten of partners ter beschikking kan worden gesteld.

            

Wanneer is TMS interessant?

Kostenbeheersing en een hogere servicegraad zijn de belangrijkste redenen om te investeren in een TMS. Zo vermindert de inzet van een TMS het aantal routinematige handelingen en zorgt voor een uniforme werkwijze binnen een bedrijf. Alle relaties, offertes, order- en tariefafspraken worden eenmalig vastgelegd in het TMS. Het systeem houdt hier vervolgens automatisch rekening mee op plaatsen waar van deze gegevens gebruik wordt gemaakt. Dit voorkomt fouten en versnelt de administratieve afhandeling.

In een TMS wordt verder een deel van de kennis van medewerkers vastgelegd. Dit maakt een onderneming minder afhankelijk van één of enkele personen die deze kennis anders alleen in hun hoofd hebben. Als een TMS wordt ingezet als centraal IT-systeem voor de hele onderneming leidt dit tot een betere onderlinge afstemming, omdat iedereen werkt met ge-gevens uit dezelfde database.

Dit laatste zorgt er ook voor dat informatie snel is op te vragen en beschikbaar te stellen aan opdrachtgevers of andere partijen waarmee wordt samengewerkt. In de praktijk wordt vaak genoemd dat de investering in een TMS rendabel wordt vanaf een wagenpark met circa 10 trekkende eenheden.

Deze vuistregel gaat echter niet altijd op. De inzet van een TMS hangt weliswaar nauw samen met de omvang van een bedrijf, maar niet zozeer qua wagenpark als wel wat betreft de functies op kantoor. Als er meerdere functies zijn waarbij mensen onderling met elkaar moeten communice-ren, wordt de inzet van een TMS interessant. Ook wanneer er complexe administratieve handelingen moeten worden verricht, is de aanschaf van een TMS meestal lonender dan het aantrekken van extra personeel. Dit gaat ook op voor een transport-onderneming met een klein wagenpark en één of twee mensen op kantoor.

           

Kaders bij artikel:

EEN TMS ALS ASP

Een recente ontwikkeling op de TMS-markt is Application Service Providing (ASP).Kort samengevat is dit het verhuren van de TMS-soft- ware door de aanbieder.Bij ASP draait het TMS niet op een computer bij de transporteur/logistiek dienstverlener,maar op een server die wordt beheerd door de leverancier.De transporteur/logistiek dienstverlener maakt via internet gebruik van de software en betaalt hiervoor een vast bedrag per maand.

Het voordeel van deze manier van werken is dat een transporteur/logistiek dienstverlener zelf geen server hoeft aan te schaffen en de hard- en software niet hoeft te onderhouden.Dit laatste verzorgt de TMS-leverancier. Het enige dat een gebruiker nodig heeft,is een PC met een (A)DSL internetverbinding. Het beheer van de server besteden TMS-leveranciers steeds vaker uit aan gespecialiseerde IT-bedrijven, die zorgen voor de beveiliging en de backup van het systeem, zodat de continuïteit is gegarandeerd. Overigens kunnen ook transpor- teurs/logistiek dienstverleners, die momenteel zelf een complex (internationaal)netwerk beheren, dit desgewenst uitbesteden aan een gespecialiseerd IT-bedrijf.

    

RECENTE OVERNAMES

De afgelopen tijd zijn drie TMS-aanbieders overgenomen door een andere partij:

– Interchain uit Zwijndrecht kwam eind 2005 in handen van haar Britse branchegenoot Kewill Systems. Beide softwareleveranciers zijn gespecialiseerd in supply chain management software. Met de overname van Interchain breidt Kewill haar internationale netwerk uit en bundelen beide bedrijven hun krachten bij de ontwikkeling van nieuwe producten.Door de overname krijgt ook Interchain de mogelijkheid haar software in een groter gebied af te zetten.

– Eind 2005 nam Oracle de Rotterdamse TMS-leverancier G-Log over. De TMS-software van G-Log is onlangs op de markt gebracht onder de naam Oracle Transportation Management. Dit pakket is zowel losstaand verkrijgbaar als in combinatie met andere supply chain managementsoftware van Oracle.

– Eind januari 2006 heeft GMT Holding de licenties van TMS Parsis Logistiek en de bijbehorende dienstverlening overgenomen.Aanbieder Parsis BV is gestopt en de werknemers zijn in dienst getreden bij GMT. GMT is al meer dan vijftien jaar actief in de automatisering van de afvalindustrie en revalidatiebranche.Met de overname van Parsis, met een TMS dat inzetbaar is in diverse sectoren, breidt GMT haar TMS-dienstverlening verder uit.

          

ONLINE OVERZICHT TMS-LEVERANCIERS

Op www.logistiek.nl staat een uitgebreid overzicht van alle TMS-leveranciers in Nederland. Speciaal voor deze themabijlage is de lijst met TMS-leveranciers opnieuw geïnventariseerd. De gegevens zijn dus weer helemaal up-to-date.Bezoekers van de website kunnen online selecties maken op toepassingen als ritplanning, routeplanning, boordcomputers of navigatie. Ook is bij dit artikel een ranglijst samengesteld, gesorteerd naar aantal klanten in Nederland.

Waar staat het overzicht?

Surf naar www.logistiek.nl,klik in de linkernavigatie op ‘Leveranciers ’, vervolgens op de categorie ‘Automatisering ’ en daarna op subcategorie ‘Transport Management Systemen ’

Waar staat de ranglijst?

Surf naar www.logistiek.nl en klik in de linkernavigatie op ‘Cijfers&feiten ’

 

Reageer op dit artikel