artikel

Wat is het verschil tussen distributie en transport?

Distributie Premium

Distributie vormt de laatste fase van de logistieke keten, inclusief het laatste transport naar de eindgebruiker. Transport vindt ook eerder in de logistieke keten plaats, bijvoorbeeld in de vorm van aanvoer van grondstoffen of halffabricaten. Ook is er transport nodig tussen diverse op- en overslagpunten in de keten.

Belangrijk voor de complexiteit van het distributieproces is het aantal afleveradressen. Meerdere afleveradressen betekent het splitsen van lading over verschillende vrachtwagens of andere transportmiddelen. Splitsen en vervolgens weer groeperen per wagenlading heeft een verhoogde kans op fouten. De trend is dat het laatste transport meer en meer is opgebouwd uit deelladingen, waardoor de complexiteit toeneemt en ook de kosten moeilijker zijn toe te rekenen.

 

Meer elementen

Distributie vormt meer elementen dan transport alleen. Alles wat gebeurt tussen voorraad eindproduct en afleveren bij de eindgebruiker valt onder het begrip distributie. Dat begint bij orderverzamelen, het klaarmaken van een order voor een specifieke klant. Vervolgens is het verpakken en verzend gereedmaken (adreslabel plakken, pakbon toevoegen, etc.) de volgende stap, gevolgd door het klaarzetten op de expeditievloer. Tussen laden en lossen van de zending vindt het transport plaats.

Alles tijdens het distributieproces is er op gericht om de vullingsgraad van de laadeenheid zo hoog mogelijk te krijgen. Daardoor blijft het aandeel transportkosten voor het af te leveren product zo laag mogelijk. Vaak staat dat in conflict met de wens om meer flexibiliteit in aflevering, bijvoorbeeld vaker leveren en binnen een korte levertijd.

 

Besturing

Omdat transport en de kosten daarvan steeds meer centraal komen te staan in een verantwoorde logistieke afweging, is de opkomst van TMS (Transport Management Systemen) niet verwonderlijk. TMS geeft beslissingsondersteunende informatie over de inkoop van transportdiensten, het berekenen van optimale routes en de administratieve registratie van het transport. Steeds meer bedrijven met transportactiviteiten (eigen vervoerders en beroepsvervoerders) nemen een standaard TMS-pakket in gebruik om de complexiteit van het proces te kunnen beheersen. Dat heeft ook te maken met de gestage opkomst van moderne hulpmiddelen, zoals elektronische vrachtuitwisselingsystemen en EDI (elektronisch berichtenverkeer) om de administratieve afhandeling te vergemakkelijken. Door alle beschikbare informatie te bundelen in één pakket, krijgt de (transport)manager de beschikking over gegevens, die hem helpen om de juiste beslissingen te nemen.

Reageer op dit artikel