Zorgen over transportpartners van LDV-ers

Uit onderzoek blijkt dat op het punt van kwaliteit nog veel gewonnen kan worden. Terecht zijn hier zorgen over. Dit vraagt om (nog) betere en verdergaande samenwerking in de keten. De mogelijkheden zijn er. Laten we er vol op inzetten.