WMS in de cloud, het ei van Columbus ?

WMS in de cloud, het ei van Columbus ?

In toenemende mate zien we dat WM functionaliteit in de cloud wordt aangeboden. Is dat het ei van Columbus ? In sommige situaties zeker. Veel, met name jongere, bedrijven bevinden zich in de pioniersfase en hebben kapitaal nodig voor hun kernactiviteit. Investeren is dan lastig. Om een aantal redenen kan het inzetten van WM uit de cloud een oplossing zijn:

  • Invoer is met een beperkte investering mogelijk. Investering beperkt zich tot implementatiekosten en de aanschaf van (vaak standaard) hardware (scanners, tablets etc.)

  • Mogelijk nadeel van een WMS uit de cloud is dat men zich moeten schikken in de geboden functionaliteit. Die wordt in principe / principieel niet aangepast. Vooral bij een magazijn in opstart zijn de wensen en eisen echter beperkt. Bovendien kunnen processen aan de mogelijkheden van het informatiesysteem worden aangepast.

  • Bijkomend voordeel is dat de implementatie-inspanning beperkt is. Een wezenlijk voordeel omdat de implementatiekosten van een WMS implementatie vaak wel 2/3 van de totale kosten bedragen.

  • Een WMS uit de cloud draait in een browser en kan daarom op iedere plek worden ingezet, ook voor voorraden bij derden.

In een aantal gevallen het ei Columbus dus !