Supply Chain Platform SCELP gaat door met aangepaste opzet

Uit het Nederlands Topmanagers Onderzoek blijkt dat topmanagers bij het nemen van ingewikkelde beslissingen vooral gebruik maken van hun sociale netwerk. Het Supply Chain Excellence Leadership Platform (SCELP) biedt zo’n netwerk. Sinds twee jaar komen veertig supply chain professionals elk kwartaal bijeen om het vakgebied supply chain management vooruit te helpen en tegelijkertijd van elkaar te leren. Op 9 maart gaat SCELP met een aangepaste opzet en een nog grotere groep het derde jaar in.

SCELP is een platform voor en door supply chain professionals. De kwartaalbijeenkomsten kennen een sterk interactief karakter, wat blijkt uit het grote aandeel van groepsopdrachten en plenaire discussies in het programma. Ze worden bovendien grotendeels voorbereid door de leden, die met grote regelmaat hun eigen cases inbrengen.

Met ingang van dit jaar wordt een en ander geconcretiseerd met de instelling van een programmaraad. Deze bestaat uit vier leden, onder wie Jack van der Veen van Nyenrode Business Universiteit en Michel van Buren van BLMC, de twee initiatiefnemers van SCELP. De andere twee plekken in de programmaraad zijn bestemd voor twee leden van SCELP. Een andere aanpassing is dat vier commissies worden opgezet, die elk één van de vier bijeenkomsten zullen voorbereiden.

‘Persoonlijke verrijking en ontwikkeling’
De aanpassingen aan de organisatie zijn tijdens de laatste bijeenkomst op 2 december goedgekeurd door de leden, die in een evaluatie het platform zeer waardevol noemen. Met name de combinatie van theorie en praktijk en van inzicht en reflectie werkt goed. “Het is goed om af en toe afstand van de dagelijkse praktijk te nemen om weer met frisse blik naar de eigen activiteiten te kunnen kijken”, stelt één van de leden. “SCELP leidt tot persoonlijke verrijking en ontwikkeling”, zegt een ander.

SCELP zorgt voor verdieping met gerenommeerde externe sprekers, maar maakt de thema’s ook concreet door de vele cases die worden besproken. Niettemin blijven er een aantal wensen over: meer onderlinge kennisuitwisseling, meer internationale cases en meer sprekers uit andere disciplines, bijvoorbeeld uit sales of zelfs uit de boardroom. “Als we als supply chain professionals in de boardroom vertegenwoordigd willen zijn, is het goed om daarmee eens te praten.”

Nieuw thema: infrastructuur
De afgelopen twee jaar zijn met name de thema’s strategie en leiderschap veelvuldig aan bod gekomen. De leden bevestigen dat dit twee belangrijke thema’s zijn, die zeker prominent op de agenda moeten blijven staan. Wel is afgesproken om de zes thema’s die bij de start twee jaar geleden zijn benoemd, terug te brengen tot vier. Naast leiderschap en strategie zijn dat samenwerking en infrastructuur. Dit laatste thema is nieuw, maar een logische toevoeging nu na alle sessies over strategie de focus steeds meer op de uitvoering daarvan komt te liggen. De vier commissies die de vier bijeenkomsten in 2013 gaan voorbereiden, zullen elk één van de thema’s adopteren.

De eerste bijeenkomst van SCELP in 2015 staat gepland voor maandag 9 maart. Inmiddels is een actie gestart om het aantal leden uit te breiden, zodat een nog grotere groep met elkaar aan de slag gaat om het vakgebied verder te ontwikkelen en in Nederland op de kaart te zetten.

Kijk voor meer informatie op www.scelp.nl