Robots komen er aan – ook in het magazijn?

Smart Industry heet het rapport van het ministerie van EZ, dat gaat over de wens om meer robots in te zetten, om machines met elkaar te laten praten, om snelle sensoren en verwerking van enorme databestanden. Waarom geen Smart Logistics? Over de toepassing van orderpickrobots, zoals de inmiddels bekende Kiva robots van Amazon? Over ladingdragers die met elkaar praten? Over big data waar logistieke processen bol van staan? Straks gaan opnieuw mooie subsidiebedragen de logistieke sector voorbij. Duitsland loopt al voorop, met wat onze oosterburen Industrie 4.0 noemen.

Deze week in het aprilnummer van Logistiek Magazine een uitgebreid artikel over technologische trends, die aanleiding zijn voor herbezinning over WMS. Big data is daar één van. Hoe gaan we om in de supply chain met the internet of things? Het warehouse vult zich met robottechnologie en met the next step in dataverwerking. Metadatamanagement heet dat en we staan nog maar aan het begin. Een steuntje in de rug vanuit de overheid – zoals de maakindustrie ten deel lijkt te gaan vallen – zou welkom zijn.