Plaatje veranderkunde zegt meer dan 1000 woorden

Bijgaand plaatje geeft visueel perfect aan welke basisvoorwaarden nodig zijn voor een succesvol verandertraject. Is het plaatje compleet of ontbreekt er nog wat aan?