Past uw WMS in een veranderende wereld?

Het razende tempo waarin de wereld verandert, lijkt in schril contrast te staan met
de levensduur van een warehouse management systeem (WMS). Een dergelijk
cruciaal systeem schaf je niet voor twee of drie, maar voor vijf, zes, zeven of
nog meer jaar aan. In zo’n lange periode kunnen de marktomstandigheden en dus ook de eisen aan het WMS radicaal veranderen, zoals we de afgelopen jaren
hebben gezien.

Tijdens de discussies op de WMS dag werd besproken hoe lastig het kan zijn om de bestaande maatwerksoftware aan te passen aan de continu vernieuwende eisen die bedrijven aan supply chain stellen.

Het lijkt erop dat veel bedrijven het huidige maatwerk ervaren als een blok aan het been en dat er behoefte is aan een meer flexibele standaardoplossing.

Hoe ervaren jullie dit?